Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem atklāta konkursa „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”

13.06.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem atklāta konkursa „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos” Nolikuma 2.pielikumā – Būvdarbu apjomi


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa  „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, ident.nr. PND 2011/8AK ERAF, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma 2.pielikumā – Būvdarbu apjomos


   Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta 4.daļu, saskaņā ar  Konkursa Nolikuma 1.6.4.p.un 1.7.1.apakšpunktiem, Komisija veic precizējumus un sniedz atbildi uz uzdoto jautājumu.:
1. Konkursa, id.nr. PND 2011/8AK ERAF, 2011.gada 09.jūnijā objekta apskates laikā uzdotais piegādātāja jautājums un komisijas atbilde uz to (13.06.2011. konkursa Objekta (atkārtotas) apskates un ieinteresēto personu sanāksmes  Protokols nr.2):
Jautājums:
Lūdzam precizēt būvdarbu apjomu sarakstā – lokālā tāme Nr. 3 „Ceļi un laukumi” punktos Nr. 3-9 un Nr. 3-10 ierakumu un uzbērumu uzrādītos apjomus, un kāpēc ierakumu un uzbērumu apjomi nav uzrādīti 2. kārtas būvdarbu apjomu sarakstā.


Atbilde:
Punktos Nr. 3-9 un Nr. 3-10 ierakumu un uzbērumu uzrādītie apjomi ir aktuāli.
II kārtā nav paredzēts ne ierakums, ne uzbērums.
II kārtā trotuārs paredzēts pa pļavu, kur paredzēts noņemt 15cm augu zemi, gultni noplanēt un būvēt trotuāra klātni.
  


2. Informācija par Konkursa Nolikuma 2.pielikuma-Būvdarbu apjoma precizēšanu tiek publicēta Preiļu novada domes māja lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumi un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2011.