16. jūnijā Daugavpils domes mazajā sēžu zālē Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs rīko informatīvo dienu

16.06.2011.

Lai veicinātu nevalstisko organizāciju informētību par Sabiedrības integrācijas fonda adminitrēto 1.5.2.2.2. programmu “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, š.g. 16. jūnijā Daugavpils domes mazajā sēžu zālē plkst.: 9:30 rīko informatīvo dienu.
 
Interesentus informēs par programmas:
– apakšaktivitātes mērķis;
– projektu iesniedzēji un partneri;
– pieejamais finansējums;
– atbalstāmās darbības;
– sagaidāmie rezultāti,
– finanšu nosacījumi.
 
Semināru vadīs LPR ES struktūrfondu informācijas centra speciālists Oskars Zuģickis.
 
Ar cieņu,
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra
speciālists
tālr.: 65423801
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 16.06.2011.