28. jūnijā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konsultāciju diena Preiļu novadā

28.06.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektore Iveta Plone un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente Maruta Dambe 2011. gada 28. jūnijā no plkst. 11.00 līdz plkst.13.00. Preiļos, Aglonas ielā 1a, Preiļu novada Sociālā dienesta telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Preiļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī audžuģimeņu un aizbildnības jautājumos.


Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem ( bērns – vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.


Papildus informāciju var saņemt pie inspektores I.Plones pa tālruņiem 65422336 vai 26809432.
Uz tikšanos Preiļos!


 

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2011.