Interesentiem iespēja iepazīties ar Preiļu novada Sociālā dienesta 2010. gada darba pārskatiem

07.06.2011.

Interesentiem iespēja iepazīties ar Preiļu novada Sociālā dienesta 2010. gada darba pārskatiem


Atbilstoši 2010. gada 6. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā”, Preiļu novada Sociālais dienests jau šī gada pirmajos mēnešos sagatavoja un iesniedza apstiprināšanai LR Labklājības ministrijā valsts statistikas pārskatu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2010. gadā (ar to var iepazīties šeit). Pārskatā tabulu veidā apkopota informācija par dažādiem pabalstu veidiem, to izmaksas apmēru, sniegts arī tā saņēmēju raksturojums.


Tāpat tajā var iepazīties ar informāciju par sociālo pakalpojumu saņēmējiem, pakalpojumu izmaksām, kā arī atrast informāciju par dienesta speciālistu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju izglītību un apmeklētajiem profesionālās kvalifikācijas kursiem. Vairums no augstāk minētās informācijas ir atspoguļota arī pārskatā, ko dienests gatavo, lai apkopotu ne tikai informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, bet arī lai sniegtu nelielu statistisko datu analīzi, kā arī lai sniegtu atskatu par citiem ar iestādes darbību saistītiem jautājumiem aizvadītajā gadā (ar to var iepazīties šeit), kur interesentiem piedāvāta iespēja pa gadiem salīdzināt sociālās palīdzības saņēmēju skaitu, palīdzībai izlietoto finansu līdzekļu apjomu u.c. veida informāciju.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
 Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.