Aicinām visus interesentus (rēzekniešus un kaimiņus) piedalīties izdevuma Latgalieša CV prezentācijā!

10.06.2011.

Īpaši tiek aicināti ar tūrismu (vietējo un starptautisko) saistīti ļaudis, jo izdevuma pamatadresāts ir Latgales viesis, lai dziļāk iepazītu Latgales kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru, latgaliešu valodu no senlaikiem līdz aktuālākajām tendencēm 21.gadsimtā. Izdevums būs pieejams  latviešu, krievu un angļu valodā.


Gaidīti viesi ir arī izglītības un kultūras sfēru pārstāvji, lai smeltos jaunu informāciju un radošu redzējumu.


Prezentācijas vieta: Rēzeknes pilsētas dome, konferenču zāle (2.stāvs) 


Laiks: 2011.gada 10.jūnijs plkst.11.00


P.S. Latgales novadu un pilsētu tūrisma, izglītības un kultūras organizāciju un iestāžu pārstāvjiem prezentācijā tiks dāvināts projekta izdevums.


Rēzeknes Augstskolas  un Eiropas Sociālā fonda  projekts
„Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un
sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”
Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.