G4S Latvia: par darbu drošības jomā lielākā interese no vīriešiem vecumā no 18 – 25 gadiem

27.05.2011.


Drošības risinājumu kompānijas AS G4S Latvia apkopotie dati liecina, ka lielākā interese par apsardzes darbinieka profesiju ir no vīriešiem vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem. Liela interese par darbu drošības pakalpojumu jomā ir arī vīriešiem vecumā virs 45 gadiem.


Tajā pašā laikā AS G4S Latvia Personāla departamenta direktore Anita Sāne norāda, ka, neskatoties uz augsto bezdarba līmeni valstī, piesaistīt kompetentus un kritērijiem atbilstošus darbiniekus izdodas vien ilgākā laika periodā.


Tāpat A.Sāne atzīmē, ka apsardzes profesija maz tiek saistīta ar iespējamo karjeras un profesionāli izaugsmi. Tā vietā daudz biežāk sastopami stereotipi par profesiju, kurā galvenais ir pēc iespējas draudīgāks ārējais tēls un „iespaidīgāka” izturēšanās.„Ļoti bieži starp potenciālajiem darba ņēmējiem novērojam nepatiesu priekšstatu par darbu drošības pakalpojumu jomā, tostarp uzskatus, ka tas ir līdzvērtīgs „gadījuma darbam”, kā arī, ka šajā nozarē drīkst strādāt bez izglītības. Tas noteikti neatbilst patiesībai – piemēram, līdzās likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, G4S Latvia obligāta prasība apsardzes darbiniekiem ir pabeigta vidējā izglītība,” informē Anita Sāne, AS G4S Latvia Personāla departamenta direktore.Standarta prasībām atbilst tikai katrs 20 pretendents


G4S Latvia Personāla departamenta direktore Anita Sāne atzīmē, ka būtiskākās uzņēmuma izvirzītās pamata prasības visiem potenciālajiem darbiniekiem ir Apsardzes sertifikāts, labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vismaz vidējā izglītība, kā arī laba fiziskā sagatavotība.


Anita Sāne: „Ideāls amata pretendents atbilst visām minētajām prasībām, taču reālajā situācijā tām atbilst tikai viens no aptuveni 20 kandidātiem.”Tāpat A.Sāne atzīmē, ka saskaņā ar G4S Latvia stratēģiju, jebkura konfliktsituācija primāri tiek risināta diplomātiskā ceļā, fizisko spēku pielietojot tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Tamdēļ topošajiem darbiniekiem jāpiemīt labām diplomātijas un konfliktu risināšanas prasmēm, augstas koncentrēšanās prasmēm, neatlaidībai u.c.Apsardzes jomā nepieciešamas arī sieviešu kārtas darbinieces


Lai arī apsardzes darbinieka profesija tiek uzskatīta par izteikti vīrišķīgu profesiju, nereti savu karjeru šajā jomā izvēlas arī sievietes.


Anita Sāne: „Piemēram, G4S Latvia vairāk kā 120 apsardzes darbinieces un objektu vadītājas ir sievietes, kas kopumā ir aptuveni 19% no kopējā šīs profesijas darbinieku skaita uzņēmumā. Jāatzīst, ka bez sievietēm šajā profesijā iztikt nevar. Piemēram, aizturot personu, par kuru pastāv aizdomas, ka tā apsargājamajā objektā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir tiesības lūgt, lai persona labprātīgi uzrāda personīgās mantas. Nereti šo pienākumu pildīšanai priekšroka tiek dota tieši sievietēm – apsardzes darbiniecēm.”Uzziņai par G4S Latvia


AS G4S Latvia ir vadošādrošības risinājumu kompānijaLatvijā, kas sniedz drošības pakalpojumus vairāk nekā 13 000 fiziskām un juridiskām personām, tostarp dažādu nozaru vadošajiem uzņēmumiem, kā arī klientiem valsts sektorā, izstrādājot individuālus drošības risinājumus un nodrošinot tehniskās un fiziskās apsardzes, kā arī montāžas un inkasācijas pakalpojumus. AS G4S Latvia ir TOP 10 lielākais privātais darba devējs valstī, nodarbinot vairāk nekā 1400 darbinieku.


G4S uzņēmums Latvijāir pasaulē lielākās drošības risinājumu kompānijas G4S plc grupas uzņēmums Latvijā. Šobrīd G4S plc darbojas vairāk nekā 110 valstīs, nodarbināto skaitam pārsniedzot 600 000 cilvēku.


AS G4S Latvia ir viens no retajiem uzņēmumiem nozarē, kas saņēmis Industriālo drošības sertifikātu, Atzītās aizsardzības organizācijas Atbilstības sertifikātu un sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2008 prasībām.Informāciju sniedza:
Ilze Jermacāne
AS G4S Latvia Mārketinga un sabiedrisko attiecību dienesta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.