Novados izveidotās pagasta pārvaldes drīkstēs izdot atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus

27.05.2011.

Rīga, 26.maijs, LETA. Novados izveidotās pagasta pārvaldes drīkstēs izdot atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus, kā arī pieņemt iesniegumus par šo dokumentu sagatavošanu, paredz šodien izskatīšanai Saeimas komisijām nodotie grozījumi likumā “Par pašvaldībām”.


Likumprojekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt normatīvā regulējuma savstarpēju saskaņotību ar Civilstāvokļa aktu likumu un Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu.


Noslēdzoties Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajai reformai, 2009.gada 31.decembrī Latvijā tika izveidoti 109 novadi un deviņas republikas pilsētas. Novados izveidotās pagasta pārvaldes darbojas vairs tikai kā informācijas centri pagasta teritorijā vietējo iedzīvotāju informēšanai par notiekošo novadā.


Atbilstoši reformai tika pārveidotas arī Latvijas Republikas pilsētu, pagastu un novadu dzimtsarakstu nodaļas, izveidojot 111 novadu dzimtsarakstu nodaļas un deviņas republikas pilsētu dzimtsarakstu nodaļas.


Līdz ar to jau šobrīd Latvijas Republikā visus Civilstāvokļa aktu likumā un Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā noteiktos uzdevumus pilda un darbības veic pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas.


Veicot grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, novados izveidotās pagasta pārvaldes drīkstēs izdot atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus.


Emīlija Kozule LETA
26.05.2011
Copyright © LETA


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.