Rēzeknes novada pašvaldība aicina amatniekus, mājražotājus un pārtikas tirgotājus pieteikties tirdzniecībai pasākumā „Rēzeknes novada dienas – 2011”.

14.07.2011.

Rēzeknes novada dienu ietvaros tirdzniecības vietas tiek piedāvātas trīs pasākumos:
1) Lauku dienā, kas notiks šī gada 14.jūlijā (no plkst.10.00 līdz 16.00) Latgales  lauksaimniecības zinātnes centra izmēģinājumu lauciņos Viļānu pagastā (autoceļa Viļāni- Rēzekne trešajā kilometrā) – plānotais apmeklētāju skaits ir 500
2) Jaunatnes dienā, kas notiks šī gada 15.jūlijā (no plkst.15.00 līdz 02.00) Ančupānu  kartodroma teritorijā Vērēmu pagastā – plānotais apmeklētāju skaits ir 5000
3) Noslēguma pasākumā, kas notiks šī gada 16.jūlijā (no plkst. 12.00 līdz 05.00)  Ančupānu  kartodroma teritorijā Vērēmu pagastā – plānotais apmeklētāju skaits ir 8000


Tirdzniecības nosacījumi Lauku dienā:
– dalība: bezmaksas


Tirdzniecības nosacījumi Jaunatnes dienā un Noslēguma pasākumā:
– Rēzeknes novada amatnieku un mājražotāju dalība – bezmaksas,
– Citu pašvaldību amatnieku un mājražotāju dalība – 5 Ls par dalību katrā pasākumā,
– Zemnieku saimniecības, individuālie uzņēmēji un citi uzņēmumi, kas tirgo savu produkciju – 5 Ls par dalību katrā pasākumā,
– Ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumi – 15 Ls par dalību katrā pasākumā
kritēriji ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumiem:
• ēdienkarte
• savs inventārs (nojumes, galdiņi, krēsli).
– Alkohola tirdzniecība (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība) – 15 Ls par dalību katrā pasākumā


Tirgotājiem pašiem jāaprīko sava tirdzniecības vieta. Pārtikas produktu tirgotājiem jābūt reģistrētiem Pārtikas veterinārajā  dienestā.


Interesentiem, kuri vēlas tirgot savus ražojumus minētajos pasākumos, jāpiesakās Rēzeknes novada pašvaldībā pie Anitas Bringules līdz 15.06.2011 zvanot pa tālruni: 646 07177 vai rakstot uz e-pastu: anita.bringule@rdc.lv; kā arī  iesniedzot uzņēmuma reģistrācijas apliecības/ individuālā komersanta apliecības kopiju un pieteikuma vēstuli, ar norādītu
1. uzņēmuma nosaukumu
2. sortimentu
3. kontakttālruni
4. vēlamo tirdzniecības platību
5. nepieciešamo elektrības pieslēguma jaudu
6. cilvēku skaitu, kas nodrošinās tirdzniecību
7. izmantojamo inventāru ( nojumes, treilerus u.tml.) – pievienojot inventāra foto.
 
Ja tirgotājiem  nepieciešams elektrības pieslēgums, papildus jānomaksā 5 LVL par katru pasākumu.
Rēzeknes novada pašvaldība patur tiesības atteikt dalību, ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no noteiktajiem kritērijiem.


Līdz 2011.gada 1.jūlijam tirgotājiem jānomaksā dalības maksa (maksājuma uzdevumā norādot konkrēto tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas datumu, veicot pārskaitījumu uz Rēzeknes novada pašvaldības kontu: Rēzeknes novada pašvaldība, Hipotēku un Zemes banka, Rēzeknes filiāle, N/k.: LV66LHZB4600170057001). Reģistrējoties uz tirdzniecības vietas laukumu, tirgotājam ir jāuzrāda bankas apstiprināts  dokuments par pakalpojuma sniegšanas apmaksu.


Reģistrēties uz tirdzniecības laukumiem varēs no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 12.jūlijam Rēzeknes novada pašvaldības 33.kabinetā.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.