Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” rezultātiem –

26.05.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par iepirkuma procedūras –  atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” rezultātiem – iepirkuma procedūras izbeigšanu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Iepirkumu komisija paziņo par atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, rezultātiem, komisijas pieņemto lēmumu – iepirkuma procedūras izbeigšanu.


1. Saskaņā ar atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros””, ident.nr. PND 2011/6AK (turpmāk tekstā – Konkurss), 2011.gada 25.maija piedāvājumu atvēršanas komisijas sēdes protokolu, konkursam nav  iesniegts neviens piedāvājums no pretendentiem.:


2. Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmā daļa paredz „Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi …, pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru….”.


Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, 27.panta pirmo daļu, saskaņā ar Konkursa Nolikuma 11.9. punktu, tai skaitā 11.9.1. apakšpunktu,
Komisija nolēma:
 
3. Izbeigt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, id.nr. PND 2011/6AK, jo nav iesniegts neviens piedāvājums no pretendentiem.
4. Komisija paziņo: par iepirkuma procedūras izbeigšanu, tiek iesniegta informācija publicēšanai IUB mājas lapā internetā, kā arī publicēta šī informācija Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


Kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2011.