Uzsākta septiņu pašvaldības autoceļu rekonstrukcija

25.05.2011.

Jau iepriekš informējām, ka pagājušajā gadā Lauku atbalsta dienests ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros atbalstīja Preiļu novada domes iesniegto projektu „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana”. Šī projekta ietvaros šogad novada lauku teritorijās tiks rekonstruēti 7 pašvaldības autoceļi 7,94 km kopgarumā. Iepirkumā par autoceļu rekonstrukciju uzvarēja SIA „Ošukalns”, ar kuru šī gada 28. janvārī Preiļu novada dome noslēdza būvdarbu līgumu. Šobrīd plānotie darbi rit pilnā sparā un jau drīzumā tiks pabeigti pirmie divi objekti.


Torņa ielas Smelteros (0,56 km garumā) rekonstrukcijas ietvaros jau ir veikta plānoto koku un krūmu izzāģēšana, grāvju rakšana un tīrīšana, veco caurteku demontāža un jauno izbūve, vecās ceļa pamatnes noņemšana un jaunā uzbēruma izbūve, nomaļu un nobrauktuvju sagatavošana.


SIA „Ošukalns” būvdarbu vadītājs Artis Daukšts, kurš uzrauga darbus Torņa ielā, informēja, ka šobrīd darbi tuvojas noslēgumam un viss jau esot sagatavots asfaltbetona seguma uzklāšanai, kas esot plānota pēc mēneša. Jautāts par iespējamajām problēmām ielas rekonstrukcijas laikā, A. Daukšts norādīja, ka būtisku problēmu neesot bijis, vienīgi lielais nokrišņu daudzums esot nedaudz apgrūtinājis tehnikas darbu. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem piebraukšana pie mājām, darbu norise notika vairākos posmos.


Noslēgumam tuvojas arī Miera ielas Prīkuļos (0,63 km garumā) rekonstrukcijas darbi. Arī šajā objektā lielākā daļa no ieplānotajiem darbiem jau ir pabeigti. Šobrīd vēl turpinās seguma konstrukcijas izbūves darbi. Miera ielā tiks saglabāts grants segums.


SIA „Ošukalns” jau ir uzsācis Preiļu pagasta ceļa Maļinovka – Lielie Pupāji (2,28 km) rekonstrukcijas sagatavošanas darbus, kā arī ir sagādāti nepieciešamie materiāli pārējo autoceļu rekonstrukcijai. Šovasar projekta ietvaros vēl tiks rekonstruēts autoceļš Džeriņi – Dubļinieki (1,7 km) un autoceļš Želvi – Raudovka (1,31 km) Aizkalnes pagastā, Bērzu iela (0,46 km) Preiļu pagastā un autoceļš Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka (1 km) Saunas pagastā.


Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Preiļu novada domi un SIA „Ošukalns”, kopējā būvdarbu līgumcena ar PVN ir Ls 338 964,06. Plānotie rekonstrukcijas darbi ir jāpabeidz līdz šī gada 9. septembrim.
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.