Projekta ietvaros tiks rekonstruēta Pelēču pamatskolas sporta zāle

23.05.2011.

Pelēču pamatskolas ēkai un sporta zālei 2008. gadā tika veikti energoefektivitātes pasākumi (siltināšana, logu un durvju nomaiņa, skolas fasādes renovācija), tomēr zāles iekštelpām apjomīgi remonti nebija veikti kopš tās uzbūvēšanas 1991. gadā. Šo gadu laikā gan zāle, gan ģērbtuves un dušas telpas bija nolietojušās un tās vairs nevarēja pilnvērtīgi izmantot sporta un citiem pasākumiem. Jau pagājušajā gadā tik nolemts, ka zāles remontu vairs nevar atlikt un tika uzsākta rekonstrukcijai nepieciešamā finansējuma piesaiste.


Šī gada aprīlī Preiļu novada dome Lauku atbalsta dienestā iesniedza projektu „Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršota rekonstrukcija”, kas tika iesniegts „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)” finansējuma saņemšanai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekts izturēja konkursu un tika atbalstīts.


Jau šovasar projekta ietvaros tiks rekonstruēts sporta zāles grīdas segums, sienas, griesti un dušas telpas, un jau rudenī to pilnā apjomā atkal varēs izmantot gan skolēni, gan vietējie iedzīvotāji. Šobrīd Preiļu novada dome jau ir izsludinājusi iepirkumu rekonstrukcijas darbu veikšanai.


Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 40 195, no kurām Ls 29 652,30 ELFLA finansējums, bet pārējā summa ir pašvaldības līdzfinansējums.
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.