Vieglatlētikas veterāni sasparojamies!

05.06.2011.

Informācija Preiļu novada vieglatlētikas draugiem – sporta veterāniem! Aicinām iepazīties ar tradicionālo Līgu un Jāņu atklātā vieglatlētikas čempionāta nolikumu un kuplināt Preiļu novada vieglatlētikas veterānu pārstāvniecību šajā pasākumā. Tā ir iespēja mobilizēt sevi un pagatavoties sacensībām, kā arī pārbaudīt savu fizisko kondīciju salīdzinājumā ar citu novadu vieglatlētu saimi. Tā arī ir unikāla iespēja sekmīgāk sagatavoties jūnija beigās notiekošajām 48.LSVS sporta spēļu finālsacensībām Jelgavā.


Tiekamies 5.jūnijā Preiļu novada BJSS stadionā!


Leonīds Valdonis,
sporta pasākumu organizators


 Apstiprinu
Preiļu novada domes priekšsēdētājs:
A. Adamovičs
2011. gada 05. maijs
Apstiprinu
Līvānu novada domes priekšsēdētājs:
A. Vaivods
2011. gada 05. maijs


NOLIKUMS
LĪGU UN JĀŅU ATKLĀTAJAM VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTAM


1. Mērķis
1.1. Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latgalē.
Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū.
1.2. Veicināt labāku sagatavotību valsts un starptautiskām sacensībām.


2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiks 2011. gada 5. jūnijā Preiļu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas stadionā, Preiļos.
2.2. Sacensību sākums 2011. gada 5. jūnijā plkst. 11.00.


3. Sacensību vadība
3.1. Sacensības vada rīcības komiteja:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs- Andris Vaivods, tel. 29230840
Preiļu novada domes priekšsēdētājs -Aldis Adamovičs, tel.29424562
Līvānu novada domes sporta organizatore -Mārīte Vilcāne, tel. 29537229
Preiļu novada domes sporta speciālists -Leonīds Valdonis, tel. 29556446
Līvānu novada vieglatlētikas kluba valdes loceklis , sacensību galvenais tiesnesis- Vjačeslavs Grigorjevs, tel. 26164073.
Preiļu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sacensību galvenā sekretāre -Viktorija Neištadte, tel. 26188579.


4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās Latgales rajonu un pilsētu vieglatlēti vecumā no 30 gadiem ( 1981.g.dz. sievietes) un 35 gadiem ( 1986.g.dz.vīrieši). Sacensības ir individuālas.
4.2. Uzaicināti arī pārējo Latvijas reģionu sportisti.
4.3. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās.
4.4.Dalībnieki sacensību laikā personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.


5. Programma
         DĀMAS – 100 m, 400m, 1500m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, 5 km soļošana
         KUNGI – 100 m, 400m, 1500m, 5000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, 5 km soļošana


6. Vecuma grupas
Dāmas:
1.vec.gr. 30-34 g., 2.vec.gr.no 35-39g., 3.vec.gr.no 40-44g., 4.vec.gr.no 45-49g., 5.vec.gr.no 50-54g., 6.vec.gr.no 55-59g., 7.vec.gr. no 60-64g., 8.vec.gr. no 65-69g.,  9.vec.gr. no 70-74g. un tā tālāk
Kungi: 1.vec.gr.no 35-39g., 2.vec.gr.no 40-44g., 3.vec.gr.no 45-49g., 4.vec.gr.no 50-54g., 5.vec.gr.no 55-59g.,6.vec.gr. no 60-64g., 7.vec.gr. no 65-69g.,  8.vec.gr. no 70-74g., 9.vec.gr. no 75-79g.un tā tālāk.


7. Pieteikumi
Pieteikšanās internetā www.livanuvk.lv/lj  vai e-pastu maritevilcane@inbox.lv ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensībām( 1. jūnijs). Pieteikumā minēt pilnus dzimšanas datus.


8. Sarīkošanas kārtība
Sacensības tiek rīkotas pēc starptautiskiem vieglatlētikas veterānu sacensību noteikumiem.


9. Apbalvošana
Pirmo triju vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņem diplomus. Katrā vieglatlētikas disciplīnā uzvarētājus nosaka pēc veterānu koeficientu tabulām un apbalvo ar krekliņiem un sieru.
Līgas un Jāņi tiks īpaši sumināti.


10. Uzņemšanas noteikumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu un dalībnieku apbalvošanu, sedz Līvānu un Preiļu novada domes.
Dalības maksa sacensībās- 1 Ls no dalībnieka.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.06.2011.