Bērnus un jauniešus aicina piedalīties lasīšanas veicināšanas konkursā „Krauklis iesaka izlasīt”

01.06.2011.

Preiļu Galvenās bibliotēkas (GB) Bērnu literatūras nodaļa uzsāk jaunu lasīšanas veicināšanas konkursu „Krauklis iesaka izlasīt” 1.- 9. klašu skolēniem.


Konkursā var piedalīties jebkurš 1.- 9. klašu skolēns, kurš ir reģistrēts Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā, un vasaras garumā lasīt piedāvātās vecumam atbilstošās grāmatas. Konkursa rezultāti tiks apkopoti augusta beigās, un Zinību dienā tiks pasniegtas nominācijas „Čaklākais lasītājs” balvas.


Papildus informācija par pasākumiem pa tālruni 65381231 vai pa e-pastu: bernub@inbox.lv 


PREIĻU GALVENĀS BIBLIOTĒKAS LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS KONKURSA  „KRAUKLIS IESAKA IZLASĪT”  NOLIKUMS


Konkursa mērķi:  
 1. Veicināt bērnu lasītprasmes un literārās gaumes izkopšanu, piedāvājot lasīt saistošu,
      bērna vecumam atbilstošu literatūru.
2. Veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē.


Konkursa organizatori:  Preiļu Galvenā bibliotēka


Konkursa dalībnieki:  Preiļu GB BLN reģistrētie Preiļu novada vispārizglītojošo
    skolu 1.-9. klašu skolēni.


Konkursa norises laiks:  Ik gadu no 1. jūnija līdz 25. augustam


Ieteicamā literatūra: Ieteicamie daiļdarbi literatūrā nākamajam mācību gadam un atbilstošas
   vecumam pēdējos gados izdotās interesantākās daiļliteratūras grāmatas.


Konkursa noteikumi:  Pieteikšanās konkursam līdz 31.maijam Preiļu GB Bērnu literatūras
   nodaļā. Katrs konkursa dalībnieks startē individuāli. Pieteikšanās
   dienā dalībniekam tiek noformēta reģistrācijas karte, kurā konkursa
   gaitā tiek krātas uzlīmes. Pēc grāmatas izlasīšanas dalībnieks atbild uz
   2 bibliotekāres jautājumiem par grāmatas saturu un par katru pareizo
   atbildi saņem uzlīmi reģistrācijas lapā. Uzvaru konkursā nosaka
   sakrāto uzlīmju skaits. Absolūtais līderis lasīšanā saņem speciālo
   sponsora balvu.


Vērtēšana:  Vērtēšana notiek 5 vecuma grupās: nākamie pirmklasnieki, 2.-3., 4.-5., 6.-7., 8.-9.
        klašu grupa. Katrā grupā tiek noteikti 3 čaklākie lasītāji.


Apbalvošana: Visvairāk uzlīmju ieguvušie lasītāji (3 dalībnieki) katrā vecuma grupā Zinību         
  dienā saņem balvas nominācijā  „Čaklākais lasītājs”


Konkursu atbalsta:  Preiļu novada dome, Swedbanka, apgāds „Zvaigzne ABC” u.c. sponsori


Kontaktinformācija:  tālr. 65381231
Preiļu GB BLN vadītāja: V. Jakimova
18.05.2011.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.