Tiks remontētas māju iekšpagalmu bedrītes

28.04.2011.

Šī gada 28. aprīlī novada domes deputāti nolēma piešķirt Ls 3140 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam 300 m2 platībā. Remontdarbiem nepieciešami līdzekļi tika paredzēti no budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.


Bedrīšu remonti notiks Liepu ielas, N. Rancāna ielas, Rēzeknes ielas, Viļānu ielas, Celtnieku ielas, a/s „Preiļu siers”, Saltupes ielas, Mehaniztoru ielas, Pils ielas dzīvojamo masīvu iekšpagalmos un stāvlaukumos pie tirgus un pie bibliotēkas. Plānots, ka darbus veiks SIA „Krustpils”, kuri uzvarēja iepirkumā par pilsētas ielu asfaltbetona segumu remontu. Plānotais darbu veikšanas termiņš ir līdz šī gada 1. augustam.


 

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2011.