Akcīzes nodokļa atbrīvojums dīzeļdegvielai saņems arī lauksaimnieki ar mazākiem ieņēmumiem no viena hektāra

18.05.2011.

Jau ziņots, ka 3. maijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu) ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”.


Šajos MK noteikumos noteikts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jānodrošina vismaz 200 latu ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas no viena deklarētā un apstiprinātā hektāra vai pieteiktā zemes hektāra zem zivju dīķiem kārtējam gadam platības (neieskaitot  saņemto  valsts un Eiropas Savienības atbalstu) atbilstoši gada pārskatā vai gada ienākuma deklarācijā norādītai informācijai par pēdējo noslēgto gadu.


Lauksaimnieks saņems bezakcīzes dīzeļdegvielu par to platību (hektāros), kurai ir nodrošināti 200 latu ieņēmumi. ZM vērš uzmanību, ka akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai saņems arī lauksaimnieki ar mazākiem ieņēmumiem no viena hektāra. Pretendentiem, kas produkciju ir realizējuši, bet ieņēmumi nav sasnieguši noteikto slieksni (200 latu no hektāra),  atvieglojumus bezakcīzes degvielas iegādei piešķirs, attiecīgi samazinot atbalsttiesīgo hektāru skaitu.


Piemēram, ja lauksaimnieks būs deklarējis 10 hektārus ar kopējiem ieņēmumiem no tiem 1000 latu apjomā,  tad zemes platība, kurai tiks piešķirts akcīzes nodokļa atbrīvojums, attiecīgi būs 5 hektāri, jo 1000 latu ieņēmumi no 5 hektāriem veido nepieciešamos 200 latu ieņēmumus no 1 hektāra (1000 Ls / 200 Ls = 5ha).


Tā kā noteikumos ir noteikts, ka maksimālais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa saimnieciskajā gadā ir 85 495 240 litri, tad Lauku atbalsta dienests veiks proporcionālo sadalījumu starp pretendentiem par atbilstīgās platības apstrādāšanu.


Piemērs, kad kopējais saimnieciskajā gadā pieteiktais dīzeļdegvielas daudzums pārsniedz noteikto maksimālo dīzeļdegvielas daudzumu, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa (85 495 240 litri). Ja kopējā atbilstīgā platība (hektāros) saimnieciskajā gadā ir 1 000 000 hektāru un maksimālais dīzeļdegvielas daudzums – 85 495 240 litri, tad bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzums viena zemes hektāra apstrādāšanai ir 85,49 litri (85 495 240 litri / 1 000 000 ha = 85,49 l/ha).


Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67878705, mob.tālr.: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2011.