Jurševska: pabalstu ierobežojumi neskar lielāko daļu pabalstu saņēmēju

17.05.2011.

Atsevišķu sociālās apdrošināšanas pabalstu ierobežojumi neskar lielāko daļu iedzīvotāju, kas ir aptuveni 62 tūkst. jeb 79% no pabalstu saņēmēju skaita vidēji mēnesī, uzsver labklājības ministre Ilona Jurševska.


Būtībā slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieku pabalstu ierobežojumi neskar iedzīvotājus ar salīdzinoši zemiem ienākumiem, bet gan vairāk attiecas uz tiem 16 tūkst. jeb 21% iedzīvotāju, kuriem ir salīdzinoši augsti ienākumi.


Atbilstoši prognozēm tuvākajos gados tiek prognozēts būtisks sociālās apdrošināšanas budžeta deficīts. Kā norāda I.Jurševska, 2011.gadā budžeta deficīts prognozēts 237,4 milj. latu apmērā, bet 2012.gadā – 210,9 milj. latu apmērā. Turklāt paredzams, ka 2013. un 2014.gadā situācija būtiski neuzlabosies. 


Līdz ar to, apzinoties situācijas nopietnību, kā arī lai atrisinātu speciālā budžets īstermiņa problēmas, valdība šī gada martā nolēma pagarināt pabalstu ierobežojumus līdz 2014.gada beigām. Šī lēmuma mērķis ir veicināt valsts sociālās apdrošināšanas budžeta stabilitāti īstermiņā, sekmējot valsts pabalstu sistēmu ar pašreizējās ekonomiskās situācijas iespējām.


Labklājības ministre skaidro: „Jāuzsver, ka situācijas risināšanai tika izskatītas arī citas alternatīvas. Piemēram, izskatījām iespēju paaugstināt iemaksu likmi jeb tā dēvēto sociālo nodokli vai pārskatīt vecuma pensiju apmēru. Taču šo ieceru īstenošana iedzīvotājiem būtu daudz sāpīgāka nekā pabalstu apmēru ierobežošana vēl uz diviem gadiem.


Turklāt tas, ka šobrīd plānots pabalstus ierobežot līdz 2014.gada beigām, nenozīmē, ka šo lēmumu nepārskatīs. Tieši otrādi, minēto pabalstu apmēru ierobežojumu pamatotību Labklājības ministrija izvērtē divreiz gadā un sniedz priekšlikumus Saeimai to saglabāšanai vai atcelšanai. Līdz ar to, ja ekonomiskā situācijai valstī un arī situācija valsts sociālās apdrošināšanas budžetā uzlabosies straujāk nekā mēs patlaban prognozējam, ierobežojumus varēs atcelt nekavējoties.”


Kā norāda I.Jurševska, ja noteiktie pabalstu griesti tiks saglabāti tikai līdz 2012.gada 31.decembrim, 2013. gadā par 25,8 milj. latu un 2014.gadā par 26,4 milj. latu palielināsies izdevumi pabalstu izmaksu nodrošināšanai. Vienlaikus palielināsies arī valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta deficīts.


Lēmums, vai parakstīties par referenduma organizēšanu par pabalstu griestu atcelšanu, ir katra valsts pilsoņa brīva izvēle. Mūsu uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem objektīvu un vispusēju informāciju par pabalstu ierobežojumu apjomiem un ietekmi, lai katrs iedzīvotājs pats varētu pieņemt izsvērtu lēmumu.


Noteiktie ierobežojumi paredz –  ja pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 latu dienā (aptuveni 350 latus mēnesī), pabalsta summa, kas ir virs 11,51 latiem dienā, tiek samazināta par 50 procentiem. Turklāt griestu noteikšana atbilst sociālās apdrošināšanas principiem. Proti, tie cilvēki, kuri vairāk iemaksā, kaut arī ar ierobežojumiem, tomēr saņem lielāku pabalstu.


Vecāku pabalstu bez ierobežojumiem var saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga (alga pirms nodokļu nomaksas) ir līdz 500 latiem. Ja bruto alga ir no 501 līdz 3000 latiem, pabalsta ierobežojums ir sākot no 0,1% līdz 41,7% jeb no 0,35 santīmiem līdz 875 latiem


Maternitātes pabalstu bez ierobežojumiem var saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga ir līdz 431 latam. Ja bruto alga ir no 432 līdz 3000 latiem, pabalsta ierobežojums visa maternitātes perioda laikā ir sākot no 0,63 santīmiem līdz 4314,87 latiem.


Paternitātes pabalstu bez ierobežojumiem var saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga ir līdz 431 latam. Ja bruto alga ir no 432 līdz 3000 latiem, pabalsta ierobežojums visa paternitātes perioda laikā ir sākot no 0,05 santīmiem līdz 342,45 latiem.


Slimības pabalstu bez ierobežojumiem var saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga ir līdz 431 latam. Ja bruto alga ir no 432 līdz 3000 latiem, pabalsta ierobežojums vidēji slimības periodā ir sākot no 0,17 santīmiem līdz 1164,33 latiem.


Bezdarbnieka pabalstu bez ierobežojumiem tā piešķiršanas brīdī vidēji var saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga mēnesī bijusi līdz 609 latiem (cilvēkiem ar lielāku apdrošināšanas stāžu šī robeža ir zemāka, bet cilvēkiem ar mazāku apdrošināšanas stāžu – augstāka). Sākot no 610 līdz 3000 latiem, pabalsta samazinājums ir robežās no 0,38 santīmiem līdz 687,50 latiem.


Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, labklājības ministres preses sekretāre


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.