Vislatvijas konkurss `Darīsim Latviju skaistāku!`

17.05.2011.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas valsts Izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Britu padomi Latvijā, no 2011.gada marta līdz novembrim īsteno projektu „Darīsim Latviju skaistāku”. Projekta uzdevums ir veicināt skolu audzēkņus, vecumā no 12 līdz 18 gadiem, veidot brīvprātīgo komandas, kas 2011.gada pavasara un vasaras mēnešos realizēs savas vietējas vides (pilsētas, novada, pagasta, ciema, ielas u.c.) pārveidi vai uzlabošanu.


Projekta ietvaros skolēni var vērsties pie pašvaldības ar lūgumu pēc atļaujas nokrāsot neglītu graustu vai sētu skaistās krāsās, veidojot zīmējumu; izveidot puķu dobes tukšās neapstrādātās vietās; pārveidot savas skolas sporta laukumu; atļauju rīkot koncertu vai festivālu šī projekta ietvaros u.c. aktivitātes.


Vai tu vienmēr esi gatavs darboties ar prieku, bez pieaugušo pamudinājuma?
Vai zini kāda ir atšķirība starp „domā globāli, darbojies lokāli”?
Vai vēlies kopā ar saviem biedriem apgūt līderības, komandas darba, organizatoriskās prasmes ?
Vai gribi, lai Latvija kļūst skaistāka?


Apkārtnē, kurā atrodas skola un dzīvo Tu un Tavi skolasbiedri, ir iespēja uzlabot vidi, piemēram, nokrāsojot neglītu graustu vai sētu skaistās priecīgās krāsās, veidojot zīmējumu, izveidojot puķu dobes tukšās, neapstādītās vietās parkos, tādā veidā iepriecinot vecākos cilvēkus un māmiņas ar maziem bērniem, pārveidojot savas skolas sporta laukumu dzīvespriecīgu un patīkamu arī mazajiem bērniem. Un Tu ar saviem draugiem vari arī sarīkot koncertu vai par festivālu!
Ir tik labi redzēt, ka pašu iniciētais un veiktais iepriecina sevi, bet arī visus pārējos! 


Konkursa uzdevums sastāv no 3 daļām:


1. Skolēni veido brīvprātīgo komandas, kas 2011. gada pavasara un vasaras mēnešos īsteno savas vietējās vides (pilsētas rajona, pagasta, ciema, ielas, u.c.) pārveidi vai uzlabošanu; sarīko sporta spēles, koncertu vai pat festivālu.


2. Skolotājiem, kuru audzēkņi piesakās šajā konkursā, jāpalīdz, instruējot skolēnus par sadarbību ar pašvaldībām – kā rakstīt vēstuli, sarunāt tikšanos ar pašvaldības vadītāju, kā prezentēt savu ideju, kā atskaitīties par paveikto darbu, kā novērtēt rezultātus, utt. Skolotāji arī instruē skolēnus par sadarbības iespējām ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, kas būtu gatavas atbalstīt jauniešu iniciatīvu. Materiāli skolotājiem – Jauniešu brīvprātīgais darbs. Rokasgrāmata skolotājiem. un Izdales materiāli – atrodami www.esmaja.lv projekta Darīsim Latviju skaistāku mājas lapas sadaļā.


3. Jaunieši kā konkursa darbus iesniedz pašu izveidotu 3-5 minūtes garu multimediālu darbu (video / foto stāstu / TV raidījumu), augšupielādējot ES Mājas mājas lapas www.esmaja.lv īpaši izveidotā sadaļā. Multimediālais darbs vēsta par brīvprātīgā darba projekta norisi, tā dalībniekiem, vietējās sabiedrības attieksmi – visu, ko šķiet svarīgi dokumentēt un parādīt mākslas darba formātā. Klāt darbam var pievienot arī projekta dienasgrāmatu, kas paskaidro veiktā projekta gaitu.


Savus darbus var augšupielādēt no 2011. gada 5. septembra līdz 2001. gada 5. oktobrim.


Konkursa darbus pieņems līdz 5. oktobrim. Kompetenta žūrija izvēlēsies uzvarētājus: tiks piešķirtas 1., 2. un 3. vietas. Uzvarētājus paziņos 2011. gada 26.oktobrī.


ES mājas lapā notiks balsošana par skatītāju balvu. 2011. gada novembrī ES savienības mājā notiks Balvu pasniegšanas ceremonija, kurā piedalīsies populāri mūziķi, mākslinieki, žūrija un mediju pārstāvji. No labākajiem darbiem tiks veidota virtuāla izstāde.


Sīkāka informācija par šo projektu ir atrodama: http://www.esmaja.lv/?lapa=dls.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.05.2011.