1. un 4. jūnijā notiks jaunu audzēkņu uzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas programmās

15.05.2011.


1. un 4. jūnijā notiks jaunu audzēkņu uzņemšana
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas programmās


1.  jūnijā (trešdien) plkst. 18.00 un 4. jūnijā plkst. 10.00 (sestdien)
jauno audzēkņu uzņemšana 2011./12. m. g.
šādās mūzikas nodaļas programmās:
KLAVIERSPĒLE
VIJOĻSPĒLE
AKORDEONA SPĒLE
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, mežraga, eifonija, tubas spēle)


Jūsu bērniem tiek piedāvāta:
• Profesionālās ievirzes izglītība kvalificētu pedagogu vadībā;
• Individuāla pieeja katram audzēknim;
• Kolektīvās muzicēšanas prasmes apguve (skolā ir pūtēju un akordeonistu orķestri, vijolnieku un akordeonistu ansambļi, klavieru dueti);
• Mūzikas teorētiskās zināšanas un ieskats mūzikas vēsturē;
• Iespēja nomāt mūzikas instrumentus ( klavieru noma ir ierobežota);
• Apgāde ar nošu materiālu;
• Iespēja bez maksas apmeklēt koncertus mūzikas skolā.
Tā ir lieliska iespēja Jūsu bērnam lietderīgi pavadīt laiku, iemācīties organizēt savu darba dienu un kļūt patstāvīgākam, kā arī attīstīt savu muzikalitāti un radošās spējas!


Mūsu skolas adrese- Raiņa bulv. 26, telefons uzziņām- 653 22542


 

Pēdējās izmaiņas: 15.05.2011.