Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

13.05.2011.

Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”.

1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”, identifikācijas nr. PND 2011/8M ELFLA, ELFLA aktivitātes „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.

3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 24.maija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, mob.tel.26432521, fakss 65307323, e-pasts janis.skutels@preili.lv.


Instrukcija pretendentiem (pdf)
Tehniskā specifikācija (pdf)
Koka gridas izbuves mezgls (jpg)
Darbu apjomu saraksts un tames forma (xls)
Sporta zales, gerbtuvju un dušu telpu plans (jpg)
Piedāvājuma forma (DOC) 
Līguma projekts (DOC)

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.