Atgādinājums Preiļu novada iedzīvotājiem, kam piešķirts trūcīgā un maznodrošinātā statuss

15.05.2011.


Atgādinājums Preiļu novada iedzīvotājiem, kam piešķirts trūcīgā un maznodrošinātā statuss


 Eiropas Savienības programmas ietvaros, Preiļu novada iedzīvotājiem ir  iespēja saņemt pārtikas produktus. Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras atzītas par trūcīgām saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” tiek aicinātas saņemt pienākošās pārtikas pakas. Pārtikas paku izdale notiek Sociālā dienesta telpās – Aglonas ielā 1a.
Darba laiks: otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00LSK Preiļu kom. izpilddirektore Zenta Vucāne

Pēdējās izmaiņas: 15.05.2011.