Maijs Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā

15.05.2011.

 


Maijs Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā


  Eiropas nedēļā tikāmies ar vecākiem un skolas vecāku sapulcē vecākus par viņu atbildību informēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas priekšnieka vietniece Inga Ziemele.
  Direktores vietniece izglītības jomā Sandra Zagorska informēja par mācību darbu skolā, par nosacījumiem normatīvajos aktos, kas jāņem vērā mācību gada noslēgumā, beidzot skolu, par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem un papildus pasākumiem mācību gada noslēgumā.
  Vecākiem bija iespēja tikties ar klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, psiholoģi Ilzi Čamani un sociālo pedagogu Lidiju Ceriņu. Izlaiduma klašu vecākus S. Zagorska iepazīstināja ar normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2010./2011.m.g. noslēgumā.
  18.maijā Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas skolotāji dalīsies pieredzē ar Aizkraukles vakara un neklātienes vidusskolas kolēģiem, kā arī apmeklēs „Likteņdārzu”. Skolēni šo dienu izmantos patstāvīgajam un projektu darbam.
  19.maijā plkst. 13.00 – pēdējais zvans. 9. un 12. klašu skolēnus aicinās uz pēdējo mācību stundu, savukārt, 8. un 11.klašu skolēni vēlēs skolasbiedriem veiksmi eksāmenos!


Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas sniegtā informācija

Pēdējās izmaiņas: 15.05.2011.