Seminārs „Izmaiņas lietvedībā”

25.05.2011.


Seminārs „Izmaiņas lietvedībā” Ir mainījusies normatīvā bāze lietvedībā (Juridiskā spēka likums. MK noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (pieņemti 28.09.2010.)
Arhīvu likums), tāpēc piedāvājam apmeklēt semināru „Izmaiņas lietvedībā”
 Semināru vadīs:
LLU EF lektore, Mg.oec. Rasma Urtāne, kas ir daudzu publikāciju un grāmatu lietvedības jomā autore.


Semināra norises vieta un laiks:
2011.gada 25.maijs, plkst. 10.00 – 15.00, Preiļos, Aglonas ielā 1, SO „Mūsmājas” telpās 2. stāvā , (ieeja no pagalma, blakus baznīcai, bijušā bērnu dārza teritorija).


Samaksa vienam dalībniekam – Ls 23.
Samaksu var veikt ar pārskaitījumu vai personīgi semināra dienā, reģistrējoties.
Dalībniekiem tiks izsniegti izdales materiāli, apliecība.


Pieteikties: pa e-pastu: birojs.urtane@inbox.lv
Tālruņi uzziņām: sekretāre – 26377663, lektore -29544388


Informācija par semināru un pieteikuma veidlapa (doc)

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2011.