Vēstures nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā

12.05.2011.

 


Vēstures nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā


  Maijs ir bagāts ar vairākām Latvijas vēsturei veltītām svētku un atceres dienām. Lai labāk izzinātu notikumus, kuriem šīs atceres ir veltītas, Preiļu Valsts ģimnāzija no 2. līdz 10. maijam rīkoja Vēstures nedēļu. Tā norisinājās ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja atbalstu. Nedēļa iesākās ar plakāta „Par Latviju tikai labu!” veidošanu, kur ģimnāzisti nedēļas laikā varēja ierakstīt savus novēlējumus Latvijai. Pirmajā dienā 3.dabaszinību kursa skolēni – Mārtiņš Bogdanovs, Aleksandrs Jubels, Ingrīda Briška un Ilga Romanovska, pēc pašu izveidotām prezentācijām, stāstīja 1. un 2. kursu skolēniem par 1.maiju – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu.
  3. maijā ģimnāzijā viesojās LR Augstākās Padomes deputāte 1991. gada 4. maijā Anna Seile un LR 10. Saeimas deputāte Janīna Kursīte un dalījās iespaidos par Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku un šodienas aktualitātēm. Anna Seile dāvināja skolai savas atmiņu grāmatas par atmodas laiku „Annas burtnīciņas”. Savukārt, par Latvijas neatkarības deklarācijas parakstīšanas gaitu, jaunākos ģimnāzistus iepazīstināja 3.dabaszinību kursa skolēni – Inta Griboņika, Sanita Rusiņa, Marta Soldāne un Jānis Kunakovs, kuri savu stāstījumu papildināja ar pašu sagatavotu spēli par Latviju.
  9.maijā ģimnāzijas pirmkursnieki devās izglītojošā ekskursijā „Latvijas vēsture Preiļu ielās”, izzinot pieminekļus, kuros iemūžināti vēsturiski notikumi. Nedēļas noslēgums bija veltīts Eiropas dienai. Ģimnāzisti sacentās erudīcijā par Eiropas Savienības dalībvalstīm, piedaloties konkursā „Vai tu vari nopelnīt desmitnieku?”. Spēles tehnisko izpildījumu datorvariantā izstrādāja 3.dabaszinību kursa skolēns Mikus Ančevs.
  Zinošākie par Eiropas Savienību pirmkursnieku vidū izrādījās Arnolds Stupāns un Aldis Skromāns, otrajos kursos – Katrīna Reine un Olga Maksimova. Erudītākās trešo kursu skolēnu vidū bija Patrīcija Bindare un Naira Anfimova, viņu iegūto punktu skaits pārsniedza arī jaunāko skolas biedru rezultātu.Natālija Pīzele, Preiļu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājaJānis Kunakovs un Marta Soldāne jauno skolotāju lomā.„Mums Latvija jau ir!” – sauc pirmie veikušie spēles uzdevumus

Pēdējās izmaiņas: 12.05.2011.