”Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju biedri šā gada 14. aprīlī apmeklēja Rīgu

12.05.2011.


Divdesmit trīs biedrības ”Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju biedri šā gada 14. aprīlī devās uz Rīgu, lai iepazītos ar Ministru kabineta darbu, tiktos ar Rīgas nevalstiskajām organizācijām, kuras aktīvi darbojas lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā valsts mērogā un ir uzkrājušas nozīmīgu pieredzi šajā jomā, „Latvijas Pilsonisko Aliansi” un Resursu centru sievietēm „Marta”.


Rīgā grupu sagaidīja „Latvijas Pilsoniskās Alianses” koordinatore Inta Šimanska, lai kopīgi dotos uz Ministru kabinetu un iepazītos ar valdības darbu. Ministru kabineta komunikācijas departamenta konsultante, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāta atbildīgā amatpersona Gunta Freimane grupas dalībniekus iepazīstināja ar Ministru kabineta vēsturi, izrādīja telpas, kurās savu ikdienu aizvada un valstiski svarīgus lēmumus pieņem mūsu valstsvīri. Plašākas diskusijas izvērsās pēc prezentācijas par lēmumu pieņemšanu un Sadarbības memoranda starp ministru kabinetu un nevalstiskajām organizācijām noskatīšanās. Brauciena dalībnieki jau projekta laikā tika ieguvuši teorētiskas priekšzināšanas par šiem jautājumiem un nu klātienē varēja pārliecināties, cik liela loma lēmumu pieņemšanā var būt tieši nevalstiskajām organizācijām. Biedrības „Mūsmājas” projektu vadītāja R.Kokorīte: „Iespējas aizstāvēt sabiedrības intereses ir. Vajag tikai pašiem būt aktīviem un droši izteikt savu viedokli”.


Ekskursijas laikā Gunta Freimane uzsvēra, ka tieši mūsu valstī ir šī unikālā iespēja iepazīties ar MK darbu, jo ne katra valstī tas ir iespējams. Tā ir tieši mazo valstu priekšrocība. Par atmiņu no Ministru kabineta apmeklējuma katram brauciena dalībniekam tika dāvinātas grāmatas „Valsts kancelejai 90” un  „Līdzdalības iespējas Valsts pārvaldē”.


Dienas turpinājumā devāmies uz Latvijas Pilsonisko Aliansi, kur direktore Rasma Pīpiķe iepazīstināja ar biedrības darbību. Šīs organizācijas pamatuzdevums ir stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai, tā ir organizācija, kas vistiešākā veidā veido NVO saikni ar valdību un sabiedrību kopumā. Brauciena dalībnieki stāstīja pa savu organizāciju pieredzi un izvērtās aizraujošā diskusijā par to, kā strādāt, lai kvalitatīvāk sasniegtu nospraustos mērķus. Secinājums ir viens, ka skaitliski mazās nevalstiskās organizācijas lielus mērķus var sasniegt tikai apvienojoties ar sev līdzīgam organizācijām.


Pēcpusdienā projekta dalībnieki apmeklēja Resursu centru sievietēm „Marta”. Organizācijas misija veicināt sieviešu tiesību aizstāvību pret vardarbību un sociālekonomiskās situācijas uzlabošanos. Tikšanās rezultātā tika iegūts daudz jaunas noderīgas informācijas.


„Prasme komunicēt, darboties sabiedrības interesēs un prezentēt paveikto nenāk viegli. Braucienā uz Rīgu nebūt nejutāmies kā provinciāļi.  Vēl jo vairāk, sarunu biedri gan Ministru Kabinetā, gan Latvijas Pilsoniskajā aliansē ar prieku pieminēja pazīstamus cilvēkus no Preiļu puses. Diskusija Latvijas Pilsoniskās alianses birojā saistīja vairāk nekā ekskluzīvā iespēja izstaigāt Ministru kabineta trīs stāvus. Tā braucienu vērtēja biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne „ pārstāve R.Džeriņa.


Pieredzes brauciens notika Eiropas Sociālā Fonda projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/020/15) ietvaros.


Projekta aktivitāšu un rezultātu izvērtējums notiks NVO forumā 28. jūnijā viesu mājā „Ēdene”.


93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Projekta koordinatore Ineta Liepniece


„Šī relīze  ir veidota ar Eiropas Savienības
Eiropas sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par darba kārtības
saturu atbild biedrība „Preiļu NVO centrs””.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.