Informatīvs paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas „Celtnieku ielas” mikrorajonā

10.05.2011.

 


Informatīvs paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
1. Pasūtītājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Līguma priekšmets: „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas „Celtnieku  ielas” mikrorajonā, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Izpildītājs: SIA „Ksil Baltic”, reģ.nr. 40003548215, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 74 k. 1-1, Rīga, LV-1082.

4. Līguma summa ar PVN22% – Ls 5777,36 (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi lati 36 santīmi).

5. Līguma darbu izpildes termiņš – no 01.04.2012 līdz 01.08.2012.


Piebilde: Līgums tiks noslēgts pēc Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER projekta „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas „Celtnieku ielas” mikrorajonā” atbalsta Lauku atbalsta dienestā un finansējuma piešķiršanas.

6. Kontaktpersona– Preiļu novada domes projekta koordinatore Inese Matisāne, tālr.   65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2011.