Darba vieta jaunietim – iespēja darba devējiem piesaistīt jaunus un perspektīvus darbiniekus

05.05.2011.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai jaunajā nodarbinātības pasākumā „Darba vieta jaunietim”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros.


ESF projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” vadītāja Andra Osīte: „Laikā, kad arvien aktuālākas kļūst ar sabiedrības novecošanos saistītās problēmas, īpaši nozīmīgi ir novērtēt jauniešu potenciālu. Darba devējiem NVA piedāvā iespēju, saņemot valsts un Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu, papildināt sava uzņēmuma kolektīvu ar jauniem un perspektīviem darbiniekiem. Mēs palīdzēsim izvēlēties Jūsu uzņēmuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrēto jauniešu bezdarbnieku vidus.”


Jaunā nodarbinātības pasākuma mērķis ir nodrošināt jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem iespēju, strādājot pie darba devēja, attīstīt darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi, paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums – līdz 9 mēnešiem. Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.
 
Kāds ir darba devēja ieguvums no dalības pasākumā?
• Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
• Darba devējs saņems dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši  bezdarbnieki. Par katra jaunieša darba vadīšanu darba vadītājs saņems vienu piekto daļu no minētās darba algas dotācijas apmēra.
• Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.


Kā darba devējam pieteikties dalībai? (Īsa instrukcija soli pa solim)
1.solis
Izdrukājiet pieteikuma formu no NVA mājas lapas sadaļas “Darba devējiem => Darba vieta jaunietim” (aktivitātes apraksta beigās).
2.solis
Aizpildiet pieteikuma formu un pievienojiet prasītās izziņas. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinieties ar NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt un aizpildīt arī NVA filiālē).
3.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedziet NVA filiālē (ja pieteikums ir aizpildīts, izmantojot NVA mājas lapas izdruku, filiālei to var nosūtīt arī pa pastu).
4.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu izskatīšanai.
5.solis
NVA filiāle organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
6.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina darba devēju slēgt līgumu par darba vietas jaunietim izveidi.


Pasākumā tiks nodarbināti jaunieši  bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem:
• kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz sešus mēnešus;
• persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
• persona ar invaliditāti.
Pasākumā „Darba vieta jaunietim” 2011.gadā plānots iesaistīt 1050 jauniešus bezdarbniekus.
Detalizētāka informācija par pasākumu ir atrodama NVA mājas lapas sadaļā “Darba devējiem => Aktuāli darba devējiem” .
 

Pēdējās izmaiņas: 05.05.2011.