No 1. jūnija trūcīgās ģimenes ar bērniem dāvanu karti „Elektrības norēķinu karte 500 kWh” varēs saņemt atkārtoti

06.05.2011.

Iespēju saņemt otru dāvanu karti trūcīgajām ģimenēm ar bērniem paredz šī gada 28. aprīlī parakstītā vienošanās par grozījumiem 2009. gada 17. novembra noslēgtajā Dāvinājuma līgumā starp Latvijas Pašvaldību savienību un A/S „Latvenergo”. Šīs kartes varēs saņemt līdz 2012. gada 31. martam. Diemžēl GMI pabalsta saņēmēji un pārējās trūcīgās personas šo iespēju atkārtoti nevarēs izmantot, un viņiem pienākošās kartes varēs saņemt līdz šī gada 31. decembrim.


Tā kā līdz šim vairums iedzīvotāju saskārās ar problēmu saņemt dāvanu karti līguma ar elektrības piegādātāju neesamības dēļ – līgums noslēgts ar citu privātpersonu, kas reāli mājoklī nemitinās, jaunie grozījumi paredz iespēju saņemt dāvanu karti arī gadījumos, ja trūcīgā ģimene ir tikai elektroenerģijas patērētājs, jo dāvanu kartes tiks attiecinātas uz tās saņēmēja norādīto A/S „Latvenergo” elektroenerģijas piegādes līgumu, kas slēgts ar citu privātpersonu. Arī šī kārtība stāsies spēkā 1. jūnijā.


Lai saņemtu elektrības norēķinu karti, jādodas uz Preiļu novada Sociālo dienestu, Aglonas ielā 1a, 1.stāvu, 2.kabinetu, pie klientu apkalpošanas operatora Marikas Teilānes, otrdienās un ceturtdienās plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, trūcīgas ģimenes (personas) izziņu un AS „Latvenergo” līgumu vai līgumu. Ieteicams paņemt arī pēdējo apmaksāto elektroenerģijas norēķinu kvīti un vienu tukšu kvīti nākamajam maksājumam.


Elektrības norēķinu kartes var saņemt tikai Preiļu novadā deklarētie iedzīvotāji, kuriem izsniegta Preiļu novada Sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Kopš 2009. gada nogales, kad tika uzsākta karšu izsniegšana, tās saņēmušas 318 trūcīgās ģimenes, no šī gada sākuma izsniegtas 44 kartes.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2011.