Valdība atbalsta dīzeļdegvielas atbrīvojumu no akcīzes nodokļa lauksaimniekiem

06.05.2011.

3. maijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, kas nosaka maksimālo dīzeļdegvielas apjomu, kam tiek piemērots akcīzes atbrīvojums.


Noteikumi paredz kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās uz dīzeļdegvielu, ko var izmantot lauksaimniecības produkcijas ražošanai, zemes apstrādei, kā arī meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes un zemes apstrādei zem zivju dīķiem.


Saimnieciskajā gadā noteiktais  kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēros atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 85 495 240 litru.


„Esmu gandarīts par valdības lēmumu atbalstīt atbrīvojumu lauksaimniekiem no dīzeļdegvielas akcīzes, kas lauksaimniekiem ir ļoti būtiska palīdzība šajos valsts ekonomikai grūtajos laikos. Būtiski, ka dīzeļdegvielas apjoms, kas šajā saimnieciskajā gadā netiks aplikts ar akcīzes nodokli, un kārtība, kādā šis nodokļa atbrīvojums zemkopjiem tiks piešķirts, ir apspriests un saskaņots ar Latvijas lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām,”  uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.


Lai akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai saņemtu reāli strādājošie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, noteikts, ka lauksaimniecības  produkcijas ražotājiem ir jānodrošina vismaz 200 latu ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas no viena deklarētā un apstiprinātā hektāra vai pieteiktā zemes hektāra zem zivju dīķiem kārtējam gadam platības (neieskaitot  saņemto  valsts un Eiropas Savienības atbalstu) atbilstoši Valsts ieņēmumu  dienesta (VID) iesniegtajam gada pārskatam vai gada ienākuma deklarācijai par pēdējo noslēgto gadu.


Pretendentiem, kas produkciju ir realizējuši, bet ieņēmumi nav sasnieguši noteikto slieksni (200 latu uz hektāru),  atvieglojumus bezakcīzes degvielas iegādei piešķir, attiecīgi samazinot atbalsttiesīgo hektāru skaitu.


Noteikumi paredz papildu nosacījumu, ka minimālajos  ieņēmumos iekļauj arī 2010. gadā saņemtos Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumus pasākuma “Agrovide” un “Agrovides maksājumi” apakšpasākumos (izņemot apakšpasākumā “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”).


Jaunajiem lauksaimniekiem, kas ir uzsākuši saimniecisko darbību un reģistrējušies Uzņēmumu reģistrā vai VID laika posmā no 2010. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 31. martam, kā arī 2011. gadā pirmo reizi deklarē lauksaimniecības izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai, minimālo ieņēmumu apmērs netiek prasīts. Minimālo ieņēmumu apmēru LAD nepieprasīs arī par tām zemes platībām, kuras lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir deklarējis papildus 2011. gadā vienotā platības maksājuma saņemšanai salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanas periodu.


Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu (limitu) dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem laikā no 10 . maija līdz 1. jūnijam, jāiesniedz pieteikums LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.


Paredzēts, ka LAD līdz 30. jūnijam, izvērtējot lauksaimnieciskās produkcijas ražotāja pieteikumā norādīto informāciju, piešķirs akcīzes atbrīvojumu 50 litriem dīzeļdegvielas par katru atbilstīgo zemes platības apstrādi (hektāros). Līdz 30. oktobrim LAD pieņems galīgo lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu pretendentam.


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Vairāk informācijas par dokumentu: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40214228&mode=mk&date=2011-05-03


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2011.