Ar maija mēnesi izmaiņas sociālo pakalpojumu izcenojumos

06.05.2011.

Aprīļa beigās stājās spēkā saistošie noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā”, kuros noteikta sekojoša maksa par pakalpojumiem, kas tiks piemērota ar maija mēnesi:

Pakalpojuma veids


Trūcīga persona


(summa latos)


Nestrādājošs pensionārs/ invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un kura pensija ir līdz Ls 170.00, un kuram nav citur dzīvojoša laulātā


 


(summa latos)


Divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 140.00


 


(summa latos)


Personas, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums


 


(summa latos)


Dušas izmantošana


0.40


0.50


0.60


0.60


Veļas mazgāšana


0.40


0.50


0.60


0.60


Ēdināšanas pakalpojums sociālajā virtuvē


0.40


0.50


0.60


0.60


 Pakalpojumu izcenojums nebija mainīts kopš 2009. gada, bet dažādu resursu sadārdzinājums noteica nepieciešamību veikt izmaiņas tajos Tomēr sadārdzinājums ir minimāls – maksimāli par 15 santīmiem veļas mazgāšanas pakalpojuma saņemšanai, kas šobrīd ir īpaši pieprasīta.


Veļas mazgāšanas pakalpojums, iepriekš piesakoties pie Dienesta klientu apkalpošanas operatora (vienas veļas mašīnas ietilpība līdz 4 kg) pieejams Preiļos otrdienās, Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastā – vienojoties ar sociālo darbinieku, dušas izmantošanas pakalpojums (pakalpojuma izmatošanas laiks – 30 min) Preiļos pieejams trešdienās no plkst.13.00-16.00 un ceturtdienās no plkst.8.00-11.00 un 13.00-16.00, Aizkalnē – vienojoties ar sociālo darbinieku.


Ēdināšanas pakalpojums ir vienas pusdienu porcijas saņemšana sociālajā virtuvē Preiļos, Aglonas ielā 1a, kuru persona var saņemt vienu reizi dienā no pirmdienas līdz piektdienai laikā no plkst.11.30 līdz plkst.14.30, vismaz dienu iepriekš piesakoties pie Dienesta klientu apkalpošanas operatora. Trūcīgajiem ēdināšanas pakalpojuma izcenojums saglabāts iepriekšējā apmērā, pārējām kategorijām par pakalpojumu būs jāmaksā par 10 santīmiem vairāk.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2011.