Aprīlī trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķirts 38 ģimenēm

06.05.2011.

Apkopotā informācija par aizvadīto mēnesi liecina, ka trūcīgas ģimenes statuss piešķirts 38 novada ģimenēm, kopumā 105 personām. No šīm ģimenēm sociālajā dienestā pirmo reizi griezušās 3 ģimenes. Kopumā trūcīgas personas statuss uz aprīļa beigām, par perioda sākumu ņemot aizvadītā gada decembri, ir spēkā 618 novada iedzīvotājiem.


Nedaudz palielinājusies iedzīvotāju interese iegūt izziņas atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpes jomā – aprīlī par atbilstību ienākumu līmenim līdz Ls 120 un Ls 150 izsniegta 21 izziņa.


Sakarā ar noteikto līdzdarbības pienākumu, savas sociālās situācijas uzlabošanai, neveikšanu, GMI pabalsts atteikts 10 personām, līdz ar to nedaudz samazinājušies izdevumi minētā pabalsta izmaksai – par aprīļa mēnesi to saņems 177 mājsaimniecības, kopējā summa sastāda gandrīz 11,5 tūkstoši latu.


Līdzīgi kā marta mēnesī, arī aprīlī pieprasīts bijis bērna piedzimšanas pabalsts – maija mēnesī to saņems 9 jauno novada iedzīvotāju vecāki. Stipru veselību un pozitīvu skatu uz dzīvi vēlam diviem zelta kāzu jubilāriem – Preiļu pilsētas un Saunas pagasta iedzīvotājiem, kuru laulība reģistrēta 1961. gada aprīļa – maija mēnešos.


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2011.