Liels pieprasījums pēc mājokļa pabalsta

06.05.2011.

Trīs dienās, kopš uzsākta iesnigumu pieņemšana mājokļa pabalsta piešķiršanai, Preiļu novada Sociālajā dienestā saņemti 118 iesniegumi. Lai arī pirmie minēto pabalstu aicināti saņemt pensionāri, arī no 15 trūcīgajām ģimenēm, kuras bija ieradušās dienestā trūcīgas ģimenes statusa iegūšanas jautājumā, pieņemti iesniegumi mājokļa pabalsta piešķiršanai.


Šogad saistošajos noteikumos paredzēts, ka minēto pabalstu ir iespēja saņemt pensionāriem/ invalīdiem, kuri deklarēti un dzīvo vieni un kuru pensija ir līdz 170 latiem, vienīgi ir dažāds pabalsta apmērs tiem pensionāriem/ invalīdiem, kuru pensija ir līdz 160 latiem, un kuriem virs 160 latiem, kā arī diferencēts pabalsta apmērs atkarībā no apkures veida mājoklī – centrālā vai malkas apkure.


Lai arī aprīļa pēdējās dienās lielākais vairums mājokļa pabalsta pieprasītāju bija pensionāri un invalīdi, kuru pensija ir līdz 160 latiem – šajā kategorijā saņemti 69 personu iesniegumi, liels pieprasījums ir arī no tiem iedzīvotājiem pēc minētā pabalsta, kuru pensija ir robežās no 160 līdz 170 latiem – saņemts 31 iesniegums. No pensionāru/ invalīdu ģimenēm šobrīd saņemti vien 3 iesniegumi.


Aprīlī pieprasīto pabalstu izmaksai tiks izlietoti vairāk kā 9 tūkstoši latu, kopumā 48 % no pabalsta pieprasītājiem dzīvo mājoklī ar malkas apkuri, 52% – mājoklī ar centrālo siltumenerģijas padevi, un minētais pabalsts šajā gadījumā tiks pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.


Par cik iedzīvotāju interese ir ļoti liela, bet dienesta darbinieku iespēja kvalitatīvi sniegt konsultācijas un veikt nepieciešamās dokumentācijas (iesnieguma, iztikas līdzekļu deklarācijas, pārskata par ģimeni, sēdes protokola, lēmuma) sagatavošanu ir ierobežota, lūdzam būt saprotošiem un ievērot laikus, kad ir paredzēta apmeklētāju pieņemšana. Darām zināmu, ka mājokļa pabalstam var pieteikties līdz gada beigām.


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2011.