Bezmaksas 40 stundu mācību kurss „Bērnu tiesību aizsardzība” Preiļos

10.05.2011.

Preiļu novada Sociālais dienests, atsaucoties Latvijas Pašvaldību mācību centra aicinājumam, Preiļos piedāvā iespēju apmeklēt bezmaksas 40 stundu mācību kursu „Bērnu tiesību aizsardzība”, kopā četras nodarbības. Pirmā nodarbība notiks 10. maijā plkst. 11.00 Preiļu Kultūras centra Mazajā zālē. Plānots, ka tajā piedalīsies vairāk kā 50 interesenti no Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Līvānu un Vārkavas novadiem – pārstāvji no sociālajiem dienestiem, izglītības iestādēm, bāriņtiesas, bērnu sociālās aprūpes centra, kā arī no Valsts policijas.


Mācību kursa ietvaros pirmajā nodarbībā, 10. maijā, tikts aplūkotas tēmas par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu un normatīvajiem aktiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem – informāciju sniegs lektore, bērnu interešu aizstāvības speciāliste K.Veispale. 14. jūnija un 2. augusta nodarbībās psiholoģe I.Kaminska stāstīs par vardarbību pret bērnu, tās veidiem un pazīmēm, starpinstitūciju sadarbību, ja notikusi vardarbība, kā arī par saskarsmes veidošanas pamatprincipiem atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Savukārt jurists A.Skudra 12. jūlija nodarbībā stāstīs par starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.


Kursa dalībnieki, kuri būs apmeklējuši 90% nodarbību un veiksmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.


 

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2011.