Vēlētāju ievērībai …

11.05.2011.

No 2011. gada 11. maija līdz 9. jūnijam notiks parakstu vākšana likumprojekta “Grozījumi Latvijas Repbulikas Satversmē” ierosināšanai,


savukārt no 2011. gada 18. maija līdz 16. jūnijam – parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” atcelšanu.


Preiļu novadā ir noteiktas parakstu vākšanas vietas:
Saunas pagasta Tautas nams, Brīvības ielā 9, Prīkuļi, Saunas pagasts,
Pelēču pagasta Kultūras nams, Liepu ielā 6, Pelēči,
Preiļu Kultūras nams, Raiņa bulvārī 28, Preiļi.


Darba laiki: Pelēču un Saunas pagasta parakstu vākšanas vietās katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. Preiļu Kultūras namā: pirmdien, otrdien, trešdien,  sestdien un svētdien no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdien un piektdien no 14.00 līdz 18.00.


Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. 


Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.


Kontakttālrunis 26310855, 65322766 (darbdienās).
Preiļu novada vēlēšanu komisija


 

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2011.