Panākumi Latvijas 35. skolēnu zinātniskajā konferencē

16.04.2011.

Nopietnas literatūras studijas, vārdu mācīšanās paņēmienu iepazīšana un praktiska to pielietošana, mācoties vācu valodu kā trešo svešvalodu, intervijas, pētījuma datu apstrāde, darba noformēšana un prezentēšana Preiļu Valsts ģimnāzijā bija labs sākums 2.A kursa audzēknes Aijas Skuteles zinātniski pētnieciskajai darbībai.


Tālāk sekoja viņas zinātniski pētnieciskā darba „Vārdu mācīšanās paņēmieni vācu valodā” un tā prezentācijas pilnveidošana, lai piedalītos Latgales reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē Daugavpils Universitātē, kur Aija ieguva 1.pakāpes diplomu.


Viņas darbs tika izvirzīts arī uz trešo kārtu, kura norisinājās 16. aprīlī Rīgā Latvijas Universitātē. Autore to lieliski prezentēja un atbildēja uz klātesošo jautājumiem par tēmu. Rezultātā Aija ieguva 2.pakāpes diplomu pedagoģijas sekcijā un līdz ar to arī iespēju ārpus konkursa iestāties Latvijas Universitātē pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.Gandarījums par paveikto ir liels un kārtējo reizi ir pierādījies, ka cītīgs darbs atmaksājas.


Vairāk informācijas par konferenci : http://visc.gov.lv/intizglitiba/szpdarbs/info.shtml


Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.