Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”

29.04.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” Nolikuma priekšmeta tehniskajās prasībās


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa  „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2011/6AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma priekšmeta tehniskajās prasībās.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta 4.daļu, saskaņā ar Konkursa Nolikuma 1.6.4.p., 1.7.1.apakšpunktiem un 11.7.punktu,
1.  Komisija sniedz atbildes uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:
1.1. Jautājums: Vai dīzeļģenerators paredzēts pārvietojamais vai stacionārais?
       Atbilde: Pārvietojamais. 


1.2. Jautājums: Lūdzam precizēt kanalizācijas dzelzsbetona aku pamatnes veidu (vai drīkst izmantot dzelzsbetona)? 
      Atbilde: Jā. Drīkst izmantot arī citu veidu pamatnes.


1.3. Jautājums: Lūdzam precizēt kanalizācijas sistēmas spiedvada notekūdeņu plūsmas mērītāja marku un detalizāciju?
       Atbilde: Marka var būt pēc būvnieka izvēles. Tas, piemēram, varētu būt „KROHNE” Optiflux 1000.


1.4. Jautājums: Vai dziļurbuma sūknis ir vajadzīgs ar frekvenču pārveidotāju un kas ietilpst urbuma rekonstrukcijas komplektā?
      Atbilde:  Bez frekvenču pārveidotāja. Rekonstrukcijā ietilpst- urbuma skalošana, apsaites cauruļvadu nomaiņa (vertikālais posms), apsaistes armatūras nomaiņa, urbuma galvas nomaiņa.


1.5.  Jautājums: Vai drīkst atsevišķus ūdensvada posmus, kas nav paredzēti projektā, izveidot ar caurduršanas metodi?
      Atbilde:  Ja nesadārdzina projekta kopējās izmaksas, tad tas ir iespējams, attiecīgi pamatojot izvēli un saskaņojot risinājumu autoruzraudzības kārtībā.


1.6. Jautājums: Darba apjomos nav uzrādīti gruntsūdeņu pazemināšanas apjomi. Lūdzam uzrādīt?
     Atbilde: Gruntsūdens pazemināšanas darbus uzrāda dienās. Nav zināms būvnieka projekta izpildes laiks, tādēļ būvniekam pašam jāsaprot cik dienas viņam būs nepieciešamas grunts ūdens līmeņa pazemināšanai.


2. Piegādātāju iesniegtos jautājumus un atbildes uz tiem  komisija nosūta piegādātājiem, kas uzdevuši šos jautājumus  un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


3. Papildus Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas atbildes, precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2011.