Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru aicina piedalīties semināros

28.04.2011.

Cienījamie darba devēji, darba devēju organizāciju pārstāvji!


Programmu apraksts (PDF)
Mācību grafiks (PDF)
Pieteikuma anketa (DOC)


Laikā, kad darba devējiem nākas pārvērtēt uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģiju, ņemot vērā ekonomiskas lejupslīdes sekas un Latvijas mainīgo uzņēmējdarbības vidi, Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) aicina smelties iedvesmu un gūt jaunas zināšanas, piedaloties LDDK Biznesa resursu centra (turpmāk – BRC) organizētajos mācību semināros un kursos. Pateicoties LDDK realizēto Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu atbalstam, mācību programmas un noderīgi informatīvie, kā arī ikdienas darba organizācijas praksē pielietojamie materiāli, ir bez maksas.


Pārmaiņu laiku uzņēmēji izmanto, lai izvērtētu ikdienas procesu darbības efektivitāti, reorganizētos un izstrādātu ilgtermiņa darbības stratēģijas. Mūsuprāt šis laiks ir jāvelta arī jaunu zināšanu un iemaņu apgūšanai, lai apgūtu jaunus produktu vai pakalpojuma noieta tirgus, iespējas un izaicinājumus.


Šo izdevību kopš 2010.gada sākuma ir izmantojuši vairāk nekā 300 uzņēmumu un pašvaldību pārstāvji, augsti novērtējot mācību programmu kvalitāti un gūtās zināšanas ESF un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros organizētajos mācību kursos un semināros.


Biznesa Resursu centra mācību programmas izstrādātas, balstoties uz aktuālākajām tendencēm Eiropā un pasaulē un pamatojoties uz Latvijas situāciju.


Piedaloties mācībās augsti kvalificētu un pieredzes bagātu pasniedzēju vadībā, Jūs pilnveidosiet prasmes, gūsiet jaunu pieredzi un zināšanas, gūsiet iespēju tikties ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.


LDDK BRC piedāvā papildināt zināšanas šādos trīs dienu mācību kursos:


1. „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”
a. Kāpēc nepieciešama darba devēju iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs?
b. Kas jāzina un jāprot mūsdienīgam vadītājam?
c. Kā atrisināt strīdus sarunu, samierināšanas un mediācijas ceļā?, –.

Šajā programmā galvenā uzmanība pievērsta dažādiem sabiedrības līdzdalības jautājumiem, aktuālākajiem darba tiesību jautājumiem, mūsdienīgām cilvēkresursu vadības metodēm. Tiks arī analizētas sociālā dialoga pilnveidošanas iespējas attiecīgajā mācību norises vietas pilsētā.


2. „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”
a. Kā strādāt, lai uzņēmums nebankrotētu pēc 7,5 gadiem?
b. Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs?
c. Kā pašvaldība var atbalstīt godīgu biznesu?, –.

Šī programma pievēršas praktiskiem korporatīvās sociālās atbildības (turpmāk – KSA) aspektiem, piemēram, KSA programmas izstrāde organizācijai/uzņēmuma, KSA indeksa aprēķināšana. Tiks apspriesta KSA pasākumu ietekme uz uzņēmuma / organizācijas attīstības rādītājiem.


3. „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”
a. Kā ikviens var piedalīties reģiona attīstības plānošanā?
b. Kā veidot reģiona stratēģiju?
c. Kas ir PPP?
d. Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība?
e. Kā kļūt par valsts partneri publiskajos iepirkumos?, –.

Programma izstrādāta un tiek īstenota sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroja „BDO Zelmenis&Liberte” ekspertiem.


LDDK vārdā aicinu Jūs būt aktīviem un rast laiku, lai papildinātu savas zināšanas, smeltos iedvesmu un tiktos ar dažādiem nozaru ekspertiem, vadītājiem, iespējams, potenciālajiem biedriem un sadarbības partneriem.


Uz tikšanos mācībās!


LDDK ģenerāldirektore        Elīna Egle


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.