Par starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” rīkošanu Latvijā

06.05.2011.

Aicinām Jūs 6. maijā no plkst. 10.00 – 13.00 piedalīties Izglītības pārvaldes organizētajā diskusijā „Izglītība visiem”. Papildus informācija pielikumā vai zvanot Izglītības pārvaldes vadītājam Andrejam Zagorskim, tālr. 29297976.


Kopš 2001. gada pēc UNESCO iniciatīvas daudzviet pasaulē tiek rīkota Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, kuras laikā visas pasaules valstis tiek aicinātas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem, tādejādi arvien apliecinot gatavību darboties globālo „Izglītība visiem” mērķu īstenošanai.


Latvijā starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” tiek atzīmēta kopš 2003.gada, un šajā laikā esam pievērsušies jautājumiem, kas skar kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanu visos vecuma posmos, sākot no agrīnās bērnības un beidzot ar pieaugušo izglītību. Dažāda veida diskusijās un akcijās esam aicinājuši kopā izglītības politikas veidotājus, īstenotājus, bērnus, vecākus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību institūciju pārstāvjus, lai aktualizētu izglītības jautājumus un meklētu risinājumus problēmām.


2011.gadā aicinām visus interesentus pievērsties un analizēt skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā: Vai sabiedrība redz skolu kā vietējo resursu? Vai šis resurss tiek efektīvi izmantots? Vai skola, ar to saprotot gan pedagogus un skolas darbiniekus, gan skolēnus un viņu ģimenes, ir viens no pašvaldības attīstības virzītājspēkiem? Kā skolas darbība un potenciāls tiek sasaistīts ar pašvaldības ekonomiskās un sociālās vides attīstību? Ko no skolas sagaida ģimenes un kā to piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju grupu interesēm, apvienojot formālo un neformālo izglītību? Cik atvērta ir skola sadarbībai ar darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem? Kādi ir pašvaldības attīstības mērķi un kā skola var sekmēt lokālās pašapziņas un izaugsmes veidošanos? Kas jādara, lai mazinātu dažāda veida institucionālās un sektoru barjeras domāšanā, plānošanā, finanšu līdzekļu sadalē?


Šīs ir tēmas, kuras mēs aicinātu diskutēt starptautiskajā nedēļā „Izglītība visiem”, kopā sanākot pašvaldību institūciju, skolu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Mēs rosinām Jūs pārskatīt arī pēdējo pāris gadu laikā īstenotos projektus, kuros ir bijusi iesaistīta skola – ko tie ir devuši skolas un pašvaldības attīstībai, kas ir noticis ar projekta rezultātiem pēc tam, kad projekts ir beidzies, kāda ir iespēja mobilizēt resursus labās prakses (projekta rezultātu) tālākai virzībai. Jūsu ierosmei, aicinām izmantot arī Sorosa fonda – Latvija projekta „Pārmaiņu iespēja skolām” apkopotos labās prakses piemērus par skolu sadarbību ar pašvaldību www.parmainuskolas.lv, kas piedāvā plašu redzējumu un piemēru klāstu par uz skolu iespējām atbildēt uz sabiedrības vajadzībām un pilnveidot konstruktīvu sadarbību ar pašvaldībām.


No savas puses vēstules pielikumā pievienojam diskusijas iespējamo norises plānu ar pamatjautājumiem, bet lūdzam to uzskatīt par materiālu ierosmei un radoši izstrādāt sev, savai skolai vai pašvaldībai atbilstošu diskusijas scenāriju, izvērtējot Jūsu ikdienas izaicinājumus un jautājumus, ar kuriem jāsaskaras.


Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” 2011 Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Nedēļas tēmu un norisi atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Pašvaldību savienība un Sorosa fonds – Latvija. Starptautiskās nedēļas organizatoru vārdā, lūdzam Jūs informēt UNESCO LNK pa e-pastu baiba@unesco.lv , vai pa tālruni:67325109 (Baiba Moļņika) par vietu un laiku, kad Jums ir ieplānota diskusija, lai varam informāciju apkopot un nodot arī vietējiem medijiem ar aicinājumu piedalīties diskusijā un atspoguļot tās gaitu.


Vienlaikus būsim pateicīgi, ja apkoposiet diskusijas rezultātus un līdz 3.jūnijam tos atsūtīsiet uz UNESCO LNK, lai varam tos izmantot rekomendāciju izstrādei skolu iesaistei pašvaldības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanai, kuras izskatīs un izvērtēs konsultatīvā padome „Izglītība visiem”. Diskusiju rezultātus apkoposim UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv, kur ar tiem varēs iepazīties visi interesenti.


Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija, vai radušies jautājumi, priekšlikumi par starptautiskās nedēļās „Izglītība visiem” rīkošanu, būsim Jūsu rīcībā!


Cerot uz Jūsu aktīvu līdzdalību,
Patiesā cieņā,
UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2011.