Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana un pieteikšanās platībmaksājumiem

26.04.2011.

Zemkopības ministrija atgādina, ka pavasarī turpinās projektu iesniegumu pieņemšana publiskā atbalsta finansējuma saņemšanai vairākos Lauku attīstības programmas pasākumos.


No 26. aprīļa līdz 2011. gada 27. maijam notiek projektu iesniegumu pieņemšana 7. kārtai pasākumā „Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” ar kopējo pieejamo publisko finansējumu aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem – 2 miljonu latu apmērā, kā arī pārējām aktivitātēm – 8 miljonu latu apmērā.


Tāpat turpinās projektu pieņemšana pasākumos „Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana” un „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” ar kopējo pieejamo publisko finansējumu attiecīgi 8 miljonu latu apmērā un 1 miljona latu apmērā.


Zemkopības ministrija atgādina, ka  līdz 2011. gada 15. maijam (līdz 10. jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu) Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz platību maksājumu iesniegums 2011. gadā, ja vēlas saņemt platību maksājumus (piemēram, Mazāk labvēlīgie apvidi, Agrovide,  Natura 2000 maksājumu par pļavu un mežu platībām un citus platību maksājumus).


Detalizētāku informāciju var atrast Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā „Aktualitātes un paziņojumi”:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/


Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67878705, mob.tālr.: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2011.