SIA „Preiļu saimnieks” veic iepirkumu „Lietotas asenizācijas automašīnas iegāde”. Cena līdz 30 000 LVL

27.04.2011.

SIA „Preiļu saimnieks” vēlas iegādāties lietotu asenizācijas automašīnu. Automašīnas bāzes marka nav būtiska, bet tai jābūt ne vecākai par 12 gadiem.


Tehniskā specifikācija:
– cisternas ietilpība no 3,25 līdz 8,0 m3;
– cisternas piepildīšanas laiks no 4,5 līdz 10 min.;
– vakuumpumpja ražotspēja no 240 līdz 360 m3/h;
– cisternas piepildīšana un noliešana – ar pumpja palīdzību, pašplūsma;
– tīrā ūdens tilpums no 0,5 līdz 1 m3;
– ūdens augstspiediena sistēmas („HPP”, „Jurop” vai analogas) tehniskie parametri:
      – ūdens augstspiediena šļūtenes garums līdz 60 m;
      – ūdens augstspiediena šļūtenes diametrs ¾”;
      – ūdens šļūtenes veltņa vadība – manuāla;
– augstspiediena sūkņa ražība līdz 1,2 m3/h;
– augstspiediena sūkņa spiediens 3…..15 MPa.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2011. gada 16. maijam.


Piedāvājumus iesniegt rakstiski (adrese: SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301) vai elektroniski (e-pasts: psaimnieks@preili.lv).


Papildus informācija pa tel. 65381135.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2011.