27.aprīlī Līvānos notiks seminārs par mājokļu renovāciju

27.04.2011.

2011.gada 27.aprīlī Līvānos notiks seminārs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām.


Semināra dalībnieki tiks informēti par ES struktūrfondu programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” nosacījumiem un aktualitātēm, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Pasākuma laikā tiks pastāstīts arī par ēku siltināšanas ieguvumiem un par to, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Pasākuma laikā renovācijas projektu īstenošanas pieredzē dalīsies SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  un pasākumu atklās Līvānu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Vaivods.


Uz semināru tiek aicināti māju apsaimniekošanas uzņēmumi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie, dzīvokļu īpašnieku korporatīvās biedrības un dzīvokļu īpašnieki.


Seminārs notiks š.g. 27.aprīlī plkst. 10:00 Līvānos – Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā (Līvāni, Domes iela 3) . Seminārs ir bezmaksas.


Pasākumu organizē Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru un Līvānu novada Domi informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.


Kā informēts iepriekš, līdz š.g. 7.jūnijam LIAA un EM organizēs kopumā 21 semināru. Nākamie pasākumi notiks  – 10.maijā – Ventspilī un Talsos, 17.maijā – Dobelē un Vecumniekos,  24.maijā – Madonā un Cēsīs, 26.maijā – Jūrmalā, 31.maijā – Liepājā un Saldū un 7.jūnijā – Jēkabpilī un Salaspilī.


Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālr.: 67013240. Semināra dienas kārtība publicēta EM mājas lapā internetā.


Par aktivitāti
Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 44, 34 milj. lati.


Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „ES fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.


Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaInformatīvais seminārs


ATBALSTS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU SILTINĀŠANAI


2011.gada 27.aprīlis, plkst. 10:00
Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs (Līvāni, Domes iela 3)


DARBA KĀRTĪBA


9:30 – 10:00 Semināra dalībnieku reģistrācija


10:00 – 10:10  Līvānu novada Domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda uzruna


10:10 – 10:30  Kas ir mājokļa siltināšana un kā to organizēt?
         I.Bērziņa, Ekonomikas ministrija


10:30 – 11:10 Programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumi. Projektu vērtēšanas kritēriji.
         K.Rolle, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


11:10 – 11:30 Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā 
         K.Rolle,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
 
11:30 – 12:10 Mājokļu siltināšanas procesa vadība būvniecības kontekstā
         A.Mālnieks, Ekonomikas ministrija
 
12:10 – 12:30   Pieredze siltināšanas projekta īstenošanā
         O.Kukuts, SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”


12:30 – 12:50 Finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju siltināšanai
         T.Botina-Solomaha, AS „SEB banka”


12:50 – 13:15 Jautājumi un atbildes.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.