30. aprīlī aicinām Preiļu novada iedzīvotājus piedalīties Lielajā Talkā

30.04.2011.

Preiļu novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmumus un iestādes sakopt sev piederošās teritorijas un 30. aprīlī būt aktīviem un piedalīties Lielajā Talkā, lai kopīgiem spēkiem padarītu skaistāku gan Preiļu novadu, gan visu Latviju!


Pavasara sakopšanas talkas novadā sāksies jau 27. aprīļa, kad sāks talkot vairākas novada izglītības iestādes.


28. aprīlī uz talku tiek aicināti Līču iedzīvotāji (pulcēšanās plkst. 12:00 laukumā pie autobusa pieturas „Līči”)


29. aprīlī no plkst. 9:00 – 15:00 Prīkuļu centra sakopšana un koku stādīšana (pulcēšanās pie Saunas pagasta pārvaldes).


Lielās Talkas dienā 30. aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 visā novadā notiks vairākas talkas:
 Preiļos – parka un Preiļupes krastu sakopšana (pulcēšanās pie Brāļu kapiem);
 Aizkalnē – atpūtas laukuma un teritorijas sakopšana (pulcēšanās pie Aizkalnes pagasta pārvaldes);
 Pelēčos – Gornijašu, Pelēču, Ārdavas un Džeriņu kapu sakopšana un Liepu ielas 8 apkārtnes sakopšana (pulcēšanās pie Gornijašu, Pelēču, Ārdavas un Džeriņu kapiem un pie Liepu ielas 8 mājas);
 Saunā – Prīkuļu centra sakopšana (pulcēšanās pie Saunas pagasta pārvaldes);
 no plkst. 13:00 līdz 15:00 visi talkas dalībnieki tiek aicināti pievienoties koku stādīšanai Preiļos (Raiņa bulvārī un gar Valmieras ielu).
 pēc pulksten 15:00 talkas noslēgums Preiļu parka estrādē.


 

Pēdējās izmaiņas: 30.04.2011.