Pērnās zāles dedzināšana var ietekmēt elektroapgādi

19.04.2011.

Katru gadu pērnās zāles dedzināšanas izraisītie ugunsgrēki nodara postījumus arī AS “Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīnijās un transformatoru apakšstacijās, un šogad jau reģistrēti pirmie kūlas ugunsgrēki, kas rosina atgādināt un skaidrot, cik lielu ļaunumu var nodarīt vieglprātīga un bezatbildīga rīcība ar uguni. 


AS „Sadales tīkls” valdes loceklis Raimonds Skrebs atgādina, ka „iedzīvotājiem jāievēro drošības pasākumi, uzturoties elektrolīniju tuvumā, kur apdeguši līniju balsti, pat ja tie ir tikai daļēji bojāti, var būt bīstami, jo samazinās balstu noturīgums, tie var lūzt un gāzties, apdraudot iedzīvotāju drošību.  Līnijas balsts var sadegt kā rezultātā vads nonākot uz zemes, var radīt bīstamu situāciju gan glābējiem, kuri steidz novērst bezatbildīgi izraisītos ugunsgrēkus, gan apkārtējai sabiedrībai. Turklāt nevajadzētu aizmirst, ka līdztekus elektrotīklu un vides bojājumiem dedzināšana pakļauj briesmām arī pašus cilvēkus, it īpaši – bērnus.”


AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību un, ja pamanīts kūlas ugunsgrēks, it īpaši elektroapgādes iekārtu tuvumā, par to pēc iespējas drīzāk ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī pa tālruni 80200404.


Latvijas ainava nav iedomājama bez elektrolīniju balstiem, un tie arī visvairāk cieš kūlas ugunsgrēkos. Tiem aizdegoties, rodas apdraudējums elektrolīnijai visā tās garumā, tādēļ šādos gadījumos uzstādītā automātiskā līniju aizsardzības sistēma atslēdz elektroenerģijas piegādi lietotājiem, kuru elektroapgādi šī līnija nodrošina. Šāds piespiedu atslēgums, lai novērstu ugunsgrēka postījumu sekas un nodrošinātu elektroenerģijas piegādes atjaunošanu, var ietekmēt dažus desmitus klientu mazāk apdzīvotās lauku teritorijās līdz pat vairākiem simtiem lietotāju blīvi apdzīvotās zonās. Cietušo balstu nomaiņa prasa laiku, jo bojājuma vietas lokalizēšanā, izmantojot specializētu tehniku, jāstrādā AS „Sadales tīkls” operatīvā izbraukuma brigādēm, bet tas var iekavēt citus ieplānotus elektrotīklu ekspluatācijas darbus, piemēram, jaunu pieslēgumu ierīkošanu.


Par kūlas dedzināšanu draud administratīvais naudas sods – fiziskām personām līdz 500 latiem – vai administratīvais arests līdz 15 diennaktīm, bet juridiskajām personām – naudas sods līdz 1000 latiem. Turklāt vainīgajam jāsedz gan kūlas dedzināšanas dēļ izraisītā ugunsgrēka dzēšanas izdevumi, gan dabai nodarītie zaudējumi.


AS „Sadales tīkls” kā videi draudzīgs uzņēmums, kas vienmēr ir domājis par vides saudzēšanu un saņēmis Vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2004, kas apliecina, ka uzņēmuma vides pārvaldības sistēma atbilst starptautiski atzītiem standartiem aicina: „Būsim uzmanīgi, taupīgi un saudzīgi!”


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.