Nolemj lauzt Preiļu pils nomas līgumu

31.03.2011.

Šī gada 31. martā Preiļu novada domes deputāti, izskatot jautājumu par Preiļu pils ar piebūvi nomas līgumu, nolēma lauzt 2006. gada 22. decembra nekustamā īpašuma nomas līgumu, kas noslēgts starp Preiļu novada domi un SIA „Projektu attīstība un investīcijas”. Līgums tiek lauzts, jo netiek veikti līgumā paredzētie pils un piebūves rekonstrukcijas darbi, kā arī tiek kavēti nomas maksājumi.


Šobrīd Preiļu novada dome pils nomniekam SIA „Projektu attīstība un investīcijas” ir izsūtījusi piedāvājumu par līguma laušanu savstarpēji vienojoties, kā to paredz domes lēmums. Ja pils nomnieks piedāvājumam nepiekritīs, tad līgums tiks lauzts tiesas ceļā.


 

Pēdējās izmaiņas: 31.03.2011.