Konkurss `Tu nenāc tikai no sevis`

12.04.2011.

Ar mērķi popularizēt labās prakses piemērus pozitīvas skolas vides veidošanā notika konkursa „Tu nenāc tikai no sevis” 1.kārta.


Izmantojot multimediju iespējas, skolēni veidoja savas izglītības iestādes prezentācijas materiālus. Prezentācijas materiālā tika ietvertas fotogrāfijas, video, zīmējumi un citi vizuālās uzskates līdzekļi, kuri bija nepieciešami idejas atspoguļošanai.


Skolēni (individuāli, grupas vai klases) pētīja un atspoguļoja CD vai DVD prezentācijā skolas labo pieredzi šādās jomās:
• Cilvēku savstarpējo attiecību kultūras, etiķetes, valodas kultūras, apģērba kultūras, tolerances un iecietības veicināšanas pasākumi, aktivitātes un tradīcijas izglītības iestādē.
• Skolēnu izpratnes veidošana par saviem pienākumiem, tiesībām un atbildību, sasniegumiem pašattīstībā.


Konkursa „Tu nenāc tikai no sevis” 2.kārtai, kas notiks Rīgā, Valsts izglītības satura centrā, piedalīsies  Preiļu 2.vidusskolas skolēnu veidotās prezentācijas – „Aktivitātes un tradīcijas Preiļu 2.vidusskolā” (autori – 11.klases skolēns Igors Terentjevs, 12.klases skolēni Vjačeslavs Orlovs, Aija Rubane, Ivars Slūka) un „Pienākumi, tiesības un atbildība, sasniegumi pašattīstībā” (autori – Viktors Bogdanovs (12.klase), Igors Terentjevs, Aija Rubane). Skolotāja – konsultante Žanna Ļebedeviča.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2011.