Pedagogi dalās pieredzē

12.04.2011.

2011.gada martā notika gadskārtējā pedagogu izstrādņu izstāde – skates 1.kārta (novada posms), kurā piedalījās septiņas novada izglītības iestādes, 26 pedagogi, tika iesniegti 26 darbi.
 Lielākais darbu skaits – 10 – bija par klases audzināšanas darba aktualitātēm – izpētes materiāli, klases audzinātāja stundās izmantojami materiāli, klases audzinātāja stundu plāni. Vēl skatē tika piedāvāti scenāriji tematiskajiem vakariem, ekskursiju maršruti, inovatīva darba metožu izmantošana interešu izglītībā – mākslas jomā.


Dalībai skates 2.kārtā (Latgales vēsturiskajā novadā) tika izvirzītas trīs metodiskās izstrādnes – „Tematisks vakars 12.klasēm „dzīve krāsaina kā varavīksne”” (Lilita Baško, Žanna Ļebedeviča, Preiļu 2.vidusskola), „Audzināšanas stundas” (Katrīna Tarasova, Preiļu Valsts ģimnāzija), „Mākslas dienas skolā” (Inna Zenovjeva, Preiļu 2.vidusskola).


Paldies novada pedagogiem par ieguldīto darbu. Ceram uz lielāku atsaucību nākamajā mācību gadā.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2011.