Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs sāk uzņemt audzēkņus 2011./2012. mācību gada interešu izglītības programmās

05.05.2011.

Ar 5. maiju sākas audzēkņu uzņemšana 2011./2012.mācību gada interešu izglītības programmās Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā (BJC).


Kultūrizglītības jomā piedāvājam 15 autorprogrammas – Hobijdarbnīca, darbnīca „Es protu!”, frizierstudija, zīmēšanas pulciņš, keramika, dizaina studija, interjerdizains, origami, teātra grupa „Kājām gaisā”, mūzikas studija, vokālie ansambļi, jauktais vokālais ansamblis, jauniešu pūtēju orķestris, ritma deju grupa „Elīze”, deju studija. Sporta izglītības programmā darbojas dambretes pulciņš. Jaunatnes darba programmā – skolas avīze un skolēnu pašpārvalde. Bez tam centrā tiek piedāvātas arī citas izglītojošas programmas – angļu valodas pulciņš, estētikas skoliņa „Ābecīte”, brīvā laika klubiņš „Domiņa’.


Īpašs lepnums ir tehniskās jaunrades programmas. Tās ir 9 – datorklubs, tehniskā modelēšana, dekoratīvā kokapstrāde, tehniskās modelēšanas pulciņš „Meistariņš”, loģiskās rotaļlietas, mazmoto tehniskā jaunrade, raķešu modelisms, vēsturiskie modeļi un maketi, kokapstrāde.
Pēc 2011.gada 5.maija BJC mājas lapā www.pbjc.edu.lv būs pieejama plašāka informācija par piedāvātajām programmām, kā arī būs pieejama iesnieguma veidlapa, ko varēs izprintēt, aizpildīt un atnest uz bērnu un jauniešu centru.


Nāc, iepazīsties, izvēlies un pievienojies mūsu saimei. Tev nebūs garlaicīgi!


 

Pēdējās izmaiņas: 05.05.2011.