Izzini sevi caur socioniku!

12.04.2011.

PREIĻU novada BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRS


2011. gada martā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā notika izglītojošs seminārs „Izzini sevi caur socioniku!”, ko vadīja NVO biedrības „Socionika” valdes priekšsēdētāja, maģistre socionikā Velta Līvija Miķelsone un asistents zinātniskajā darbā Elvis Krumholcs.


Seminārs tika organizēts biedrības „Socionika” projekta „Socionika ieiet skolās” ietvaros. Tajā piedalījās 46 Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu pedagogi.


Seminārā pedagogi tika iepazīstināti ar šobrīd Latvijā jau zināmu, taču pagaidām maz pazīstamu zinātni – socioniku, kuras pamatā ir psiholoģija (zinātne par cilvēka psihi), socioloģija (zinātne par cilvēku attiecībām sabiedrībā) un informātika (zinātne par informācijas apstrādi un pārraidīšanu).


Skolotājiem socionika jāzina, lai gūtu sapratni par sevi un savu atbilstību profesijai, lai efektīvi spētu komunicēt ar klasi, lai veidotu veselīgu mācību klimatu klasē, lai spētu risināt disciplīnas problēmas klasē, lai izprastu skolēnu sociālās problēmas, kuras cēlušās no nesaderīgām attiecībām ģimenē, lai uz kolēģiem raudzītos nevis kā uz konkurentiem vai mazāk apdāvinātiem, bet kā uz personām ar atšķirīgu uzvedības modeli, lai gūtu jaunu skatījumu uz dzīvi un lielāku izpratni par apkārt notiekošo.


Lektori dāsni dalījās savās zināšanās un rezultātā – vienaldzīgo nebija. Katrs dalībnieks uzzināja savu sociotipu un ieguva metodiskos materiālus turpmākajam darbam klasē. Pedagogi izmantoja iespēju iegādāties Velta Līvijas Miķelsones populārzinātnisko grāmatu „Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi!”.


Seminārā iegūtās zināšanas varēs izmantot tūlīt – saskarsmē ar skolēniem, audzināmo klasi, kolēģiem un draugiem.


Lektori Līvija Miķelsone un Elvis Krumholcs pirmo reizi bija Preiļos. Biedrības „Socionika” mājas lapā (www.socionikaskola.lv) varēja lasīt viņu iespaidus par redzēto Preiļos.


„ …. Priecājamies, ka semināru apmeklēja 46 dalībnieces. Mums radās iespaids, ka vienaldzīgo nebija. Ir cerība, ka kāda daļa Preiļu jauniešu, pateicoties skolotājiem, atradīs ceļu pretī savas pareizās profesijas izvēlei….


Savukārt Tūrisma Informācijas Centra vadītāja, socionikas konsultante Irēna Kjarkuža, mūs iepazīstināja ar Preiļu “Leļļu Karaļvalsti”. Bija prieks konstatēt, ka apskatot visu daudzpusīgo materiālu un vēl neieraugot pašu mākslinieci, mēs konstatējam, ka te saskaņā ar savu sociālo lomu darbojas “Meistars”. Kad ieraudzījām mākslinieci Jeļenu Mihailovu, gandrīz zibenīgi noteicām viņas sociotipu “Gabēna”. Šī Leļļu karaļvalsts patiešām ir vieta, kur katrs var aizmirst šodienu, kļūstot par princi vai princesi, karali vai karalieni, vai vienkārši skaistu sievieti. Te atgriezīsimies vasarā.


Latgales cilvēkos redzējām un sajūtām optimismu, un novēlam viņiem to saglabāt un izplatīt citiem….


Patīkamās atmiņās daloties un cerot uz ražīgu sadarbību – Līvija un Elvis”Lektore Velta Līvija MiķelsonePreiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.