Eiropas Komisija atbalsta Latvijas pieprasījumu pagarināt aizliegumu ārvalstniekiem iegādāties zemi

07.04.2011.

Šodien, 7. aprīlī Briselē Eiropas Komisijā (EK) ir apstiprināts Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotais Latvijas pieprasījums par pārejas perioda pagarināšanu vēl uz trīs gadiem – līdz 2014. gada 1. maijam – par ierobežojumiem ārvalstniekiem iegādāties savā īpašumā lauksaimniecības un meža zemi Latvijas Republikā.


Saskaņā ar Latvijas Pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) līguma nosacījumiem Latvija no 2004. gada 1. maija līdz 2011. gada 1. maijam bija noteikusi un paturējusi spēkā savus tiesību aktu noteikumus par lauksaimniecības zemes un meža iegūšanu attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem un sabiedrībām, kas izveidotas saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem un kas nav reģistrētas Latvijā, neveic uzņēmējdarbību Latvijā un kam nav pārstāvniecību vai nodaļu Latvijā.


Latvijas Pievienošanās ES līguma ir noteikts, ka, ja ir pietiekami pierādījumi par to, ka pēc esošā pārejas posma beigām (2011. gada 1. maija) būs nopietni traucējumi vai šādu traucējumu rašanās iespējamība Latvijas lauksaimniecības un mežu zemju tirgū, EK pēc Latvijas lūguma var lemt par pārejas posma pagarināšanu vēl uz trim gadiem.


Zemkopības ministrija, izmantojot iepriekš minēto Latvijas Pievienošanās ES līgumā paredzēto nosacījumu, 2010. gada decembrī oficiāli iesniedza pieprasījumu EK pagarināt esošo pārejas periodu līdz 2014. gada 1. maijam.


Lai šie ierobežojumi stātos spēkā, Saeimā tiks veikti grozījumi spēkā esošajos Latvijas normatīvajos aktos, attiecīgi tos pagarinot līdz 2014. gada 1. maijam.


Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67878705, mob.tālr.: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.