Preiļu novada dome pārdod divu istabu dzīvokli Brīvības ielā 9-2

18.04.2011.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu-divu istabu dzīvokli, Brīvības ielā 9-2, Preiļos, kadastra Nr.7601 900 0370, platība 35,7m2.


Izsoles sākuma cena Ls1540,00. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos.
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls20.00. Nodrošinājuma nauda Ls154,00.


Izsole notiks 2011.gada 24.maijā plkst.13.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos(1.stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.000 līdz 16.00 līdz 2011.gada 24.maija plkst.12.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2011.