Dažādu nozaru zinātnieki Daugavpils Universitātē strādā pie jaunu kompozītu materiālu iegūšanas

06.04.2011.

Daugavpils Universitātē (DU) fizikas, ķīmijas un bioloģijas zinātnieku grupa īsteno plašus pētījumus fluorescences jomā, radot jaunas zināšanas, ko nav iespējams iegūt vienas zinātnes nozares ietvaros. „Zinātnieku grupa strādā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” ietvaros, tā mērķis ir piesaistīt papildus cilvēkresursus zinātnei”, informē projekta vadītāja Lilita Rēķe.


Pētnieki DU Inovatīvās mikroskopijas centrā strādā pie jaunu kompozītu materiālu iegūšanas. Šie materiāli tiek izveidoti no savstarpēji saistītiem dažādiem materiāliem, lai maksimāli palielinātu to lietderīgās un mazinātu nevēlamās īpašības. Kompozītmateriālu fizikālās īpašības parasti būtiski atšķiras no tajā izmantoto materiālu īpašībām. Projekta ietvaros izstrādātie kompozītmateriāli sastāv no sintezētām fluorescentām krāsvielām, polimēriem un gaismas jūtīgiem neorganiskiem pusvadītājiem (halkogenīdu savienojumiem), kam piemīt liels gaismas laušanas koeficients, augsta caurspīdība, vienkārša iegūšanas tehnoloģija. Tie ir perspektīvi pielietojumam atmiņas elementu (dažādu veidu datora atmiņas, flash jeb zibatmiņas, CD, DVD u.c.), optisko elementu (optiskie slēdži, viļņvadi) un ķīmisko sensoru (vielas ķīmiskā sastāva, blīvuma noteikšanai) izgatavošanā, tās kalpo arī kā gaismas jutīgās vides optiskajam ierakstam (dažāda veida hologrammu ierakstam).


Projekta ietvaros ir paredzēts izpētīt iegūto kompozītmateriālu īpašības un uz šo materiālu bāzes izstrādāt plāno kārtiņu un nanostrukturēto materiālu iegūšanas tehnoloģiju, kā arī izpētīt to struktūru, izvērtēt to praktiskās pielietošanas iespējas un izstrādāt patenta pieteikumu visperspektīvākajiem materiāliem.


Iegūtos kompozītos materiālus mēs jau varam un arī pielietojam aizsarghologrammu, ko lieto dokumentu un rūpniecības preču identifikācijai un aizsardzībai pret viltojumiem, izgatavošanā. Eksperimentāli tam tiek atlasīti vispiemērotākie materiāli ar augstu optiskā ieraksta efektivitāti.
Projektā iegūtie kompozītmateriāli, apvienojot halkogenīdu vērtīgās optiskās īpašības un organisko fluoroforu intensīvo un pret ārējiem faktoriem jutīgo luminiscenci, ir perspektīvi kā optiskā ieraksta vides, optiskie pastiprinātāji un planārie optiskie elementi integrālajā optikā.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Jeļena Kirilova, projekta zinātniskā vadītāja
e-pasts:
jelena.kirilova@du.lv, tālr.: +371 28242873


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.